Toisen kotimaisen kielen kokeilu perusopetuksessa

Opetushallitus on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa avaamassa perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea kokeilulupamenettelyyn. Haku koskee osallistumista alueelliseen kokeiluun kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen.

Kokeilun toteuttamista varten säädetään erillinen kokeilulaki. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Kokeilun mukainen opetus käynnistyy elokuussa 2018.

Kokeilu kohdistuu perusopetuksen 5. tai 6. luokan oppilaisiin, jotka 1.8.2018 alkavana lukuvuonna olisivat aloittamassa toisen kotimaisen kielen opiskelun. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 perusopetuksen oppilaalle. Opetuksen järjestäjä hakee lupaa tai lupia koulukohtaisesti. Kokeiluluvat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallituksen esityksestä.

Opetushallitus käynnistää hakumenettelyn ennen lain voimaantuloa. Haku aukaistaan 18.12.2017. Hakuaika päättyy 23.2.2018 klo 16.15 (huom. hakuaikaa jatkettu 20.12.2017 päivätyllä tiedotteella 48/2017). Kokeiluun osallistuvia rohkaistaan myös tutustumaan kokeilun valmisteluun liittyviin asiakirjoihin kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Hakuun liittyvät asiakirjat

Opetushallitus on jatkanut 18.12.2017 (tiedote 46/2017) julkaisemansa toisen kotimaisen kielen kokeilun kokeilulupahakuaikaa.

 

Yhteystiedot

 • opetusneuvos Anu Halvari, puhelinnumero 029 533 1277
 • yksikön päällikkö Ulla Laine, puhelinnumero 029 533 1597
 • opetusneuvos Annamari Kajasto, puhelinnumero 029 533 1596
 • opetusneuvos Terhi Seinä, puhelinnumero 029 533 1263
 • undervisningsrådet Yvonne Nummela (ruotsinkielinen osasto), tel 029 533 1523

  Lisätietoja

  Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

  Eduskunnan sivuilla