Kieltenopetuksen varhentamishankkeet

Kieltenopetuksen varhentamisen avustushaku 2018 on auki 31.1.-9.3.2018.

Lisätietoja valtionavustuksesta täältä.

Kieltenopetuksen varhentaminen

Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeilla etsitään kestäviä tapoja tarjota lapsille mahdollisuuksia aloittaa kieltenopiskelu nykyistä aikaisemmin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallitukselle 4,5 miljoonan euron määrärahan vuodelle 2017 tätä tarkoitusta varten.

Määrärahasta n. 3,8 miljoonaa on jaettu erityisavustuksina opetuksen järjestäjille. Loppusummalla tuotetaan täydennyskoulutuksia ja opetuksessa hyödynnettävää materiaalia.

Peruskouluja ja lapsia vanhempineen kannustetaan nyt siihen, että yhä useampi aloittaisi ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Hankkeissa tavoitellaan perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyötä. Samalla tavoitteena on lisätä kielten tarjontaa niin, että yhä useampi lapsi valitsisi ranskan, saksan, venäjän, espanjan tai kiinan, tai japanin, pitkäksi kielekseen. Kuntia kannustetaan myös rakentamaan alueellisia yhteistyön kokeiluita.

Kielten varhentamisen kärkihankeen toinen vaihe alkaa vuonna 2018.

Uusi peruskoulu -kärkihankkeen sivut Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla