Rahoitetut hankkeet

Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeen erityisavustuksia saivat 95 opetuksen järjestäjää ympäri Suomen. Hankkeiden toiminta kohdentuu seuraaviin painopisteisiin:

  • 1. tai 2. vuosiluokalla alkavan A1- tai A2- kielen opetuksen aloittaminen paikkakunnalla nykyistä aikaisemmin
  • muu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai perusopetuksessa toteutettu kielten oppimiseen ja opetukseen kohdistuva toiminta, jolla tähdätään kielten oppimisen varhentamiseen
  • ratkaisut, jotka kannustavat ennakkoluulottomiin kielivalintoihin sekä vapaaehtoisten tai valinnaisten kielen oppimäärien suorittamiseen perusopetuksen päättövaiheeseen asti
  • yhteistyö eri oppiaineiden välillä monipuolisen ja eritasoisen kielitaidon hyödyntämiseksi
  • oppijalähtöisyys ja osallisuus sekä toiminnallisten ja erilaisia oppijoita motivoivien työtapojen lisääminen • kieltenoppimisen yhteyksien etsiminen lapsen ja nuoren arkeen sekä elinikäiseen oppimiseen
  • kasvattajayhteisön (esimerkiksi huoltajat, koulujen ja päiväkotien henkilöstö, kolmas sektori) sitouttaminen varhennetun kielenoppimisen tukemiseen
  • uusien käytäntöjen etsiminen ja mallintaminen paikallisesti ja yhteisöllisesti, jotta eri toimijoiden viesti monipuolisen kielitaidon merkityksestä kirkastuu ja välittyy eri osapuolille
  • kielipolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta perusopetukseen, huomioiden myös yhteydet toisen asteen koulutukseen

Rahoitusta saaneet paikkakunnat kartalla

Rahoitetut hankkeet (pdf)

Englanninkielinen yleiskatsaus hankkeisiin (pdf)