Kokeilukeskus

Opetushallituksen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskus aloitti toimintansa 1.3.2017. Sen tehtävänä on tukea uudistamiseen pyrkivää toimintakulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Kokeilukeskus tukee kokeilu-, ja innovaatiokulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Työssä hyödynnetään uusinta tietoa ja näyttöä toimivista ratkaisuista. Kokeilukeskuksen avulla levitetään parhaita käytäntöjä eteenpäin kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Osaamisen jakamiseen ja yhteiskehittämiseen voidaan ottaa mukaan myös järjestöjä ja yrityksiä.

Kokeilukeskus tukee innovatiivisuutta ja tuottaa tietoa yhteiseen keskusteluun. Se jäsentää laajat koulutuksen ja kasvatuksen kysymykset kokeiltaviksi kokonaisuuksiksi. Ruohonjuuritasolla käyntiin saatetut kokeilut skaalataan toimiviksi ratkaisuiksi. Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennetaan opetus- ja kasvatusalalle yhä paremmin toimivaa ekosysteemiä ja toimintakulttuuria, joka vastaa ajan haasteisiin.

On tärkeää, että muutos pääsee vauhtiin kaikissa kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa, jotta jokainen lapsi ja nuori saisi parasta mahdollista opetusta.

 

Ota yhteyttä

Anneli Rautiainen
puh. 029 533 1264

Anna Häggman
puh. 029 533 1647

Ulla Teräs
puh. 029 533 1643

Paula Tyrväinen
puh. 029 533 8615