Koski – Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa

Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Tiedot kootaan yhteen olemassa olevista ja nyt perustettavista rekistereistä. Opetushallitus rakentaa palvelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koski-palvelun tarvitsema laki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Koski-palvelu on suunnitelmien mukaan käytössä täydessä laajuudessaan vuonna 2019.

Koski helpottaa asiointia ja vähentää päällekkäistä työtä

Palvelun ansiosta kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa koulutustiedot luotettavasti yhdestä paikasta.

Tiedot ovat Koskessa turvallisesti tallessa ja kansalaiset voivat selata omia tietojaan. Lisäksi tietoja voidaan jakaa niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaisille, esimerkiksi koulutuksen järjestäjille, kunnille, Kelalle ja työvoimatoimistoille.

Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa
  • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa
  • työnhaussa
  • opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa
  • koulutuksen rahoituksen laskennassa
  • koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa
  • koulutuksen arvioinnissa.

Kosken ansiosta eri viranomaisten ei tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä. Näin säästyy sekä rahaa että aikaa. Tiedot siirtyvät Koskeen automaattisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjien järjestelmistä, joten niiden keräämiseen ja toimittamiseen ei kulu turhaan aikaa.

Neuvontapalvelu

KOSKI-palvelun käyttöönottoa tukemaan on avattu neuvontapalvelu. Neuvontapalvelu on toiminnassa joulukuusta aina vuoden 2018 maaliskuuhun asti. Puhelinpäivystys palvelee koulutuksen järjestäjiä arkipäivisin kello 7-18 - suomeksi ja ruotsiksi.

  • puhelin: 029 533 1700
  • sähköposti:

Lisätietoja