Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

Projektin tausta on Opetushallituksen laatimassa esiselvityksessä aikuiskoulutuksen ennakointimallista. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa aikuiskoulutuksen ennakointitarpeita, -malleja ja -menetelmiä. Selvitystyö toi esille puutteita aikuiskoulutuksen ennakoinnissa, sillä vakiintunutta valtakunnallista aikuiskoulutuksen ennakointimallia ei tällä hetkellä ole.

Ajankohtaista

Lyhyen aikavälin osaamistarpeiden kehitysnäkymiä

Osaajapulaa havaittavissa vientialoilla - Uudet oppimisalustat tukemaan positiivista rakennemuutosta

Dynamo-pilottien yhteisseminaari 27.10.2017

Turussa järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin liikenne- ja logistiikka-alan Dynamo-pilottien tuloksia.

Liikenne- ja logistiikka-alan ennakoinnista toimenpiteisiin!

Finlandia-talolla 7.6.2017 järjestetyn seminaarin antia.

Dynamo-ennakointimalli

Dynamo-ennakointimalli yhdistää uudella tavalla osaamistarve-ennakoinnin ja määrällisen ennakoinnin. Dynamoa pilotoidaan keväällä 2017 liikenne- ja logistiikka-alalla.

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Samuli Leveälahti
puh. 029 533 1302

Projektisuunnittelija Jenna Nieminen
puh. 029 533 1351