Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista ja kehittämistä paikallisella tasolla sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Kehittämistä toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikalliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Kehittämisen yhteys myös muihin esimerkiksi valtionavustuksin tuettuihin hankkeisiin on tärkeää. Verkostoon osallistuvilta edellytetään sitoutumista kehittämiseen, kehittämistoiminnan seurantaa, tuotosten levittämistä sekä yhteistyötä verkoston sekä muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Loiston suunnittelu etenee

Sitovat ilmoittautumiset Loistoon pyydettiin joulukuun 2016 alkuun mennessä. Verkostoon on ilmoittautunut kaikkiaan 117 varhaiskasvatuksen järjestäjää ympäri Suomen. Kehittämisen tueksi muodostetaan sekä alueellisia kehittämisverkostoja että mahdollisia aluerajat ylittäviä temaattisia verkostoja. Alueelliset verkostot on jaettu Avi-aluiden mukaisesti.

Verkoston toiminnan suunnittelua jatketaan alueellisen koordinaattorimallin kehittämisellä alkuvuodesta 2017.

Koordinaattoreina toimivat seuraavat kunnat:

Etelä-Suomi: Hämeenlinna, Kouvola ja Raseborg
Itä-Suomi: Joensuu
Lappi: Rovaniemi
Lounais-Suomi: Pargas ja Pori
Länsi- ja Sisä-Suomi: Jyväskylä, Kokkola ja Vasa
Pohjois-Suomi: Oulu


Verkostolle on perustettu oma suljettu Facebook-ryhmä ”LOISTO – varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto”

Lisätietoja:

Opetusneuvos Anneli Rautiainen, +358 29 533 1264
Erityisasiatuntija Kirsi Tarkka, , +358 29 533 1527