Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista ja kehittämistä paikallisella tasolla sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Kehittämistä toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikalliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Kehittämisen yhteys myös muihin esimerkiksi valtionavustuksin tuettuihin hankkeisiin on tärkeää. Verkostoon osallistuvilta edellytetään sitoutumista kehittämiseen, kehittämistoiminnan seurantaa, tuotosten levittämistä sekä yhteistyötä verkoston sekä muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Loiston suunnittelu etenee

Loistossa on tällä hetkellä mukana 125 kuntaa ja viisi yksityistä palvelun tuottajaa. Tämä on todella hieno lähtökohta varhaiskasvatuksen kansalliselle kehittämiselle..

Olemme aloittaneet verkoston suunnittelutyön rakenteiden luomisesta. Loisto on jaettu kuuteen alueelliseen verkostoon Avi-alueiden mukaisesti. Jokaiselle alueelle on nimetty koordinaattori/koordinaattoreita. Koordinaattorit vastaavat mm. alueellisten tilaisuuksien järjestelyistä ja tiedottamisesta. He toimivat myös alueen yhteyshenkilöinä Opetushallituksen suuntaan.

Osa alueista on kooltaan ja osallistujamääriltään suuria ja koordinaattoreiden määrä on näiltä osin vielä pohdinnassa. Aluehallintovirastot ovat ilmoittaneet alustavasto olevansa kiinnostuneita alueellisesta yhteistyöstä ja suunnittelu myös sen osalta jatkuu.
Koordinaattoreiksi ovat lupautuneet seuraavat henkilöt:
Etelä-Suomi:
Hämeenlinna, Elina Kataja
Kouvola, Helena Kuusisto
Raseborg, Tiina Nordman
Pääkaupunkiseutu, Kaisa Viitanen
Itä-Suomi:
Joensuu, Mikko Tiihonen
Lappi:
Rovaniemi, Satu Lind
Lounais-Suomi:
Pargas Pia Hotanen
Pori, Kristiina Österlund
Länsi- ja Sisä-Suomi:
Jyväskylä, Asko Parkkinen
Kokkola, Johanna Torppa ja Elina Myllyniemi
Tampere, Virve Savolainen
Vasa, Lillemor Gammelgård
Pohjois-Suomi:
Oulu, Sari Nyberg

Verkostolle on perustettu oma avoin Facebook-ryhmä ”LOISTO – varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto”

Lisätietoja:

Opetusneuvos Anneli Rautiainen, +358 29 533 1264
Erityisasiatuntija Kirsi Tarkka, , +358 29 533 1527