Ammattikoulutuksen järjestäminen

Määräyksiä, ohjeita ja lomakkeita ammattikoulutuksen järjestämiseen

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa/Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatillisessa peruskoulutuksessa /Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Rakentamiseen liittyvä tiedoksiantovelvollisuus

Velvollisuus ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle työntekijä- ja urakkatietoja tulee voimaan 1.7.2014.

Työturvallisuuslaki muuttuu

1.9.2012 tulee voimaan työturvallisuuslakiuudistus, jonka perusteella veronumero tulee pakolliseksi kaikille rakennustyömaalla työskenteleville. Veronumerovelvoite koskee myös koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjien opettajia ja oppilaita.

Tutkintonimikkeet on suojattu ammatillisen peruskoulutuksen lain 630/1998 pykälän 45 ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lain 631/1998 pykälän 12 mukaan. Tutkintojen, tutkintonimikkeiden, koulutusohjelmien, osaamisalojen ja tutkintojen osien nimien on siten oltava lainsäädännön ja tutkintojen perusteiden mukaisia.

Opetushallituksen tiedotteessa annetaan ammatillisille oppilaitoksille ohjeet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan opetukseen liittyvästä alkoholijuomien aistinvaraisesta arvioinnista koskien alaikäisiä opiskelijoita. Oppilaitosten ja opettajien on otettava ohjeistus huomioon alan opetusta järjestäessään.Opetushallitus on valmistellut ohjeet yhdessä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa.

Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuista (SORA) ammatillisissa perustutkinnoissa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjeistaa oppilaitoksia sekä tupakkalakia (693/1976) valvovia kuntien viranomaisia 1.10.2010 voimaan tulleesta tupakkalain muutoksesta (698/2010). Lakimuutokseen sisältyy säännöksiä, jotka oppilaitosten on otettava toiminnassaan huomioon. Valvira on valmistellut ohjeen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.