Näyttötutkintojen järjestäminen

Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta on säädetty laissa ja asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Niitä täydentäen Opetushallitus on antanut näyttötutkintojen järjestämiseen liittyen tarkentavia määräyksiä ja ohjeita. Opetushallitus myös avustaa tutkintotoimikuntia selvitettäessä oppilaitosten edellytyksiä tutkintojen järjestämiseen.

Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus tutkinnon suorittamisesta.

Ajankohtaista