Maahanmuuttajien koulutus

Perusopetukseen valmistava opetus

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteista.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

1.8.2015 tuli voimaan kaksi valmentavaa koulutusta:

  • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (ns. VALMA) ja
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (ns. TELMA).

Aiempi Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus tuli osaksi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA). Maahanmuuttajat ovat yksi tämän koulutuksen kohderyhmä. ”Vanhojen” vuoden 2008 opetussuunnitelman perusteiden mukainen keskeneräinen Maahanmuuttajien valmistava koulutus voidaan vielä suorittaa loppuun 31.12.2015 mennessä.

Uusien, 1.8.2015 voimaan tulleiden valmentavien koulutusten perusteet löytyvät oheisesta linkistä:

Opetushallitus on antanut myös muita määräyksiä, jotka koskevat valmentavia koulutuksia.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 12.6.2017. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa koko perusopetuksessa 1.1.2018 lähtien. Perusteasiakirja sisältää alkuvaiheen (ja siihen sisältyvän lukutaitovaiheen) sekä päättövaiheen perusteet.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Opetushallitus hyväksyi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 1.2.2012. Opetussuunnitelman perusteet ovat voimassa toistaiseksi. Nämä opetussuunnitelman perusteet tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.6.2012 jälkeen hankitussa ja/tai alkaneessa koulutuksessa.

Opetushallitus on kuvannut yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uusia mahdollisia toteutusmalleja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Nämä koulutusmallit koskevat sekä työvoimakoulutuksena että omaehtoisena koulutuksena järjestettäviä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia, joissa noudatetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 1/011/2012). Toteutusmallit ovat vaihtoehtoisia edellä mainittujen opetussuunnitelman perusteiden liitteessä 3 esitetyn toteutusmallin kanssa. Päivitetyt toteutusmallit 2017 (pdf).

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä:

Vapaan sivistystyön uusi maahanmuuttajakoulutus

Opetushallitus on antanut 20.12.2017 vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen.

Lisätietoja Opetushallituksessa:


Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä:

 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus