Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus vahvisti 30.3.2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö).

Opetushallitus vahvisti 6.8.2002 taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002 musiikkiin, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi Opetushallitus vahvisti 30.3.2005 taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005.

Opetussuunnitelman perusteet ovat määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta.