Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkaisesta sektorista: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yliopistoille on ominaista tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulut suuntautuvat työelämään ja perustavat toimintansa sen asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuksiin.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa samalla hakulomakkeella. Yhteishaku toteutetaan Opintopolku-palvelussa, jonne kootaan myös hakuja koskeva koulutustiedotus.

Yhteishaussa on mukana lähtökohtaisesti kaikki tutkintoon johtava korkeakoulutus, mutta korkeakoulut voivat kuitenkin järjestää osaan koulutuksistaan erillishakuja (esimerkiksi tietyille erityiskohderyhmille suunnattu koulutus). Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Vuodesta 2016 lähtien korkeakoulujen tulee varata osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Korkeakouluissa opiskelevien tai tutkinnon suorittaneiden mahdollisuudet hakeutua ja tulla valituksi uuteen koulutukseen turvataan jatkossakin.