Ammattikorkeakoulut

Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon yliopisto-opinnoille. Ammattikorkeakouluun käy pohjakoulutukseksi mm. lukio, ylioppilastutkinto tai ammatillinen koulutus.
Tutkintoon johtava koulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4,5 vuotta, ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu.

Ammattikorkeakoulut antavat koulutusta seuraavilla aloilla:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • luonnontieteiden ala
  • tekniikan ja liikenteen ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Valtaosa ammattikorkeakouluista on monialaisia, eli niissä on edustettuna useita eri koulutusaloja. Monesti myös opetuspisteitä sijaitsee usean paikkakunnan alueella. Kaikkiaan ammattikorkeakouluja on 24. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii oma ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulussa huolehditaan poliisipäällystön koulutuksesta.

Ammatilliset erikoistumisopinnot, muu ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutustarjonta ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat mahdollisuuden syventää ammattitaitoa sen jälkeen, kun on suorittanut varsinaisen ammattikorkeakoulututkinnon. Osasuorituksia tutkinnosta voi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammatillinen tutkinto, johon voi hakea kun on hankkinut vähintään kolme vuotta alan työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutus kestää 1–1,5 vuotta päätoimisina opintoina, ja sen suunnittelevat usein eri ammattikorkeakoulut yhteistyössä työelämän kanssa.