Ammatillinen koulutus

Skills Finland 2014Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Päivitetty 18.9.2017

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen reformintuki -sivusto

Ammatillisen koulutuksen reformi (OKM)

Ammatillisen peruskoulutuksen osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämisen käytäntöjä koottuna vuosilta 2015-2016

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemat vuosille 2016 - 2018 ja ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointien jatkaminen

Opetus- ja kulttuuriministeri on vahvistanut ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemat vuosille 2016 -2018 sekä päättänyt laadunhallintajärjestelmien itsearviointien jatkamisesta.

Laatupalkintokilpailun teemat

2016 Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus. Tavoitteen nostamisella tämän vuoden laatupalkinnon teemaksi korostetaan näiden kehittämisen tärkeyttä koulutuksen järjestäjän kaikissa toiminnoissa ja koko organisaation tasolla. Teeman puitteissa arvioidaan osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutumista laadunhallinnassa, koulutuksen järjestäjän koko toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla ja osana laadunhallintajärjestelmää.

2017 Tiedolla johtaminen

2018 Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi

Laadunhallintajärjestelmien seuraava itsearviointi vuonna 2019

Laadunhallinnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi jatketaan laadunhallintajärjestelmien kriteeriperustaista itsearviointia kolmen vuoden välein kuitenkin siten, että seuraava itsearviointi tehdään vuonna 2019. Itsearvioinnissa käytetään vuoden 2015 itsearvioinnin kriteeristöä, joka uudistetaan vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaista ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta.

Laatupalkintokilpailu vuonna 2019

Vuoden 2019 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa tarkastellaan koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Itsearvioinnin yhteydessä järjestetään sen tuloksiin perustuva laatupalkintokilpailu, jossa järjestäjä voi hakea laatupalkintoa joko toimivan, erinomaisella tasolla olevan laadunhallintajärjestelmän tai laadunhallintajärjestelmän tuloksellisen kehittämisen perusteella.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on ollut osa koulutustakuun toteutusta. Ohjelmassa on kohdistettu ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille vuosina 2011–2015 yhteensä 16 miljoonaa euroa valtionapuina. Ohjelman loppuvaiheessa mukana on ollut 25 hanketta, 55 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Tehostamisohjelma ulottui vuoden 2015 loppuun saakka.