Ammatillinen koulutus

Skills Finland 2014Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Työelämätoimikuntien jäsenhaku käynnistyy

Työelämätoimikuntien asettamisen valmistelu etenee. Opetushallitus asettaa 39 työelämätoimikuntaa, joihin nimitetään joulukuun aikana yhteensä 330 jäsentä työelämän järjestöjen tekemien esitysten ja avoimen jäsenhaun pohjalta.

Avoin jäsenhaku on nyt käynnissä. Hakemukset tulee toimittaa Opetushallitukselle 15.11.2017 mennessä.

Mitä toimikunnan jäseneltä odotetaan ja edellytetään?

Kuhunkin työelämätoimikuntaan nimitetään enintään 9 jäsentä, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä, opetusalaa ja, jos itsenäinen ammatin harjoittaminen on alalla merkittävää, myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Kokoonpanossa otetaan huomioon tasa-arvosäännökset ja kummankin kansalliskielen osaaminen.

Toimikunnan jäseneltä odotetaan

  • hyvää työelämätuntemusta työelämätoimikunnan alalta
  • perehtyneisyyttä toimikunnan toimialaan kuuluviin tutkintoihin, työpaikalla järjestettäviin näyttöihin ja laatutyöhön
  • ammatillisen koulutuksen tuntemusta
  • sitoutumista toimikunnan tehtävien hoitamiseen sen vaatimassa määrin.


Käytännön toimikuntatyö edellyttää jäseneltä

  • mahdollisuutta osallistua lähi- ja verkkokokouksiin (arviolta enintään 10 kokousta vuodessa) ja laadunvarmistamista varten järjestettyihin vierailukäynteihin
  • sähköisten verkkotyökalujen käyttömahdollisuutta ja -rutiinia.

Opetushallitus ilmoittaa toimikuntiin nimitetyille henkilöille valinnasta joulukuun aikana. Toimikausi alkaa 1.1.2018. Työelämätoimikuntien jäsenille järjestetään perehdytystä niiden tehtävään tammikuussa.

Lue lisää

Työelämätoimikuntien jäseneksi voi hakea verkkolomakkeella 15.11.2017 mennessä.