Ammatillinen peruskoulutus

Koulutusta ammatilliseen perustutkintoon järjestävät ammatilliset oppilaitokset, erityisoppilaitokset ja kansanopistot. Ammatillista peruskoulutusta järjestetään lähes kaikilla aloilla. Noin 45 prosenttia ikäluokasta aloittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa joko peruskoulun tai ylioppilastutkinnon jälkeen.

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen.

Niin ikään tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa kahdeksalla koulutusalalla:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • luonnontieteiden ala
  • tekniikan ja liikenteen ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Ammatillisia perustutkintoja on näillä aloilla yhteensä 53. Kunkin perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi osaamisala, jotka kouluttavat yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen.

 

Hyvät käytännöt

Hakeminen ammattikoulutukseen