Yksilölliset opintopolut

Ammatilliseen perustutkintoon on mahdollista sisällyttää tutkinnon osia muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikorkeakoulututkinnoista. Oppilaitosten yhteistyö mahdollistaa opiskelijalle yksilöllisesti valittavia opintoja / tutkinnon osia myös oman oppilaitoksen ulkopuolelta, kuten lukioiden, muiden ammatillisten oppilaitosten, kansalaisopistojen, yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa samanaikaisesti, jolloin perustutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisessa peruskoulutuksessa ja voi osallistua ylioppilastutkintoon suoritettuaan lukion kurssit. Lukiossa suoritettavia kursseja tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti suoritettuaan perustutkinnon suorittaja saa myös ylioppilastutkintotodistuksen.

Ammatillisten oppilaitosten tulee laatia koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma siten, että opiskelijat voivat joustavasti valita yksilöllisiä opintoja ja sovittaa opintonsa siten, että ne on käytännössä mahdollista toteuttaa. Opiskelijoilla on myös oikeus aiemmin suoritettujen tutkintojen tai samanaikaisesti suoritettavien tutkintojen, työkokemuksen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamiseen, jonka perusteella hankittu osaaminen tunnustetaan suoritettaviin tutkinnon osiin.