Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle. Ruokailu on maksutonta.

Ammatillisen perustutkinnon ja valmistavan koulutuksen suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista. Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, maksuttoman tietopuolisen koulutuksen sekä matkustussäännön mukaista matka- ja majoituskorvausta. Tietopuolisen opiskelun ajalta hän saa päivärahaa, jos työnantaja ei maksa palkkaa siltä ajalta. Perheellinen opiskelija on oikeutettu myös perheavustukseen.

Osassa ammatillisia oppilaitoksia on opiskelija-asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta. Asuminen on valvottua ja siihen liittyy usein vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa on oppilaskunnat. Usein oppilaitokset ovat varanneet toimintatilan opiskelijakunnalle. Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt (OSKU ry, SAKKI ry) järjestävät opiskelijoille koulutusta opiskelija-aktiviteettien lisäämiseksi. Opiskelijoiden tutor-koulutus on tästä esimerkkinä. Opiskelijajärjestöillä on myös edunvalvonnallisia tehtäviä.

Opiskelijalle myönnettävät opintoetuudet on esitelty kattavasti Kansaneläkelaitoksen Opiskelijalle -internetpalvelussa.