Kansanopistojen yleissivistävä tai muu koulutus

Kansanopistojen vapaatavoitteisilla opintolinjoilla annetaan yleissivistävää ja ammatillissivistävää koulutusta. Tutkintotavoitteista koulutusta annetaan perusopetus- ja lukiolinjoilla sekä ammatillisilla linjoilla. Kansanopistot ovat luonteeltaan sisäoppilaitoksia eli useimmilla opistoilla on asuntola.

Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää tavallisimmin syksystä kevääseen. Jotkut linjat voivat kuitenkin olla vain 3–4 kuukauden mittaisia. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden, ammatilliseen perustutkintoon johtavat koulutukset noin 3 vuotta.