Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Jatko-opintokelpoisuus

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

 


Lisää aiheesta

Näyttötutkintojen hakupalvelu
Voit hakea näyttötutkintoja tutkinnon nimen tai opintoalan mukaan. Hakutuloksista löydät tutkinnon järjestäjät, joihin voit ottaa yhteyttä tutkinnon suorittamiseksi.

Nayttötutkintohaku

Video näyttötutkinnon suorittamisesta (YouTube)

AIPAL. Sähköisellä palautejärjestelmällä kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.
AIPAL-opiskelijapalautejärjestelmä

Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishankkeessa tuotettu materiaali
HEKO-aineisto

Tilastoja näyttötutkinnoista v. 2006-2012 (xlsx)

Suorittaneet tutkinnoittain v. 2012 (xlsx)