Näyttötutkintosihteeristö

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 631/1998 mukaisesti Opetushallituksen yhteyteen on perustettu näyttötutkintosihteeristö. Näyttötutkintosihteeristö on aloittanut toimintansa yhdeksän asiantuntijan ja yhden erityisasiantuntijan voimin 1.8.2016. Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on neuvoa ja ohjata näyttötutkinnon järjestäjiä:

  • Näyttötutkinnon järjestämistä koskevissa kysymyksissä
  • Tutkintotoimikuntien tehtäviin kuuluvien asioiden käsittelyä koskevissa menettelytapakysymyksissä (Valtioneuvoston asetus 371/ 2016)

Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on tukea tutkintotoimikuntia näiden lakisääteisissä tehtävissä, joita ovat näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen, tutkintojen järjestämisen laadun varmistaminen, näyttötutkintojärjestelmän ja näyttötutkintojen kehittäminen, todistusten antaminen sekä osaamisen arviointia koskevien oikaisuvaatimusten käsittely. Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa näyttötutkintojen järjestäjiä. Ohjaus- ja neuvontatyö tullee ensisijaisesti liittymään tutkintotoimikuntien käsittelemiin asioihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin.

Näyttötutkintosihteeristö tekee tiivistä yhteistyötä tutkintotoimikuntien lisäksi Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on muun muassa kehittää tutkintotoimikuntien toimintatapoja ja näyttötutkintojen laadun varmistamisen menettelyjä nykyistä yhdenmukaisemmiksi.

Tutkintotoimikunnille on nimetty oma vastuusihteeri, hän vastaa ensisijaisesti toimikunnan alaisuudessa olevien tutkintoihin liittyvien asioiden menettelytavoista sekä samalla neuvoo ja ohjaa toimikuntia ja tutkinnon järjestäjiä. Lista toimikuntien näyttötutkintosihteereistä ja toimikuntien sähköpostiosoitteista löytyy alla olevasta liitteestä.

Muuta hyödyllistä aineistoa tutkintotoimikunnille ja tutkinnon järjestäjille:

Lisätietoja näyttötutkinnoista, tutkintojen järjestäjistä sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjistä löytyy näyttötutkintohausta.

Näyttötutkintosihteeristön yhteystiedot:
Näyttötutkintosihteeristö
c/o Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki