Tutkintorakenne

Ammatillisen koulutuksen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) tutkintorakenteesta säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa, joka on voimassa 1.8.2016 alkaen.

Tutkintorakenteen kehittäminen

Ammatilliset tutkinnot (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) perustuvat työelämän osaamistarpeisiin. Työelämän muutokset ja ammattien kehittyminen aiheuttavat muutostarpeita ammatillisiin tutkintoihin. Muutostarve voi perustua myös tutkintoja järjestettäessä saatuihin kokemuksiin tai kokeilutoimintaan. Tutkintorakennetta kehitetään ensisijaisesti tutkintoja yhdistämällä tai poistamalla ja muuttamalla tutkintojen nimiä. Tutkintorakenteen muutoksia valmisteltaessa ammatillisia tutkintoja tarkastellaan kokonaisuutena.

Tutkintorakenteen muutoksia ovat

  • tutkintojen yhdistäminen
  • tutkinnon poistaminen
  • mahdollinen uusi tutkinto
  • tutkintojen nimen muutokset
  • ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamisaloja koskevat muutokset.

Ammatillisia tutkintoja koskevia aloitteita voivat tehdä esimerkiksi työelämän eri tahot, koulutuksen tai tutkintojen järjestäjät, koulutustoimikunnat, tutkintotoimikunnat, ministeriöt ja keskusvirastot, perustetyöryhmät ja kokeiluhankkeet. Opetushallitus valmistelee tutkintorakenteen muutosesitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Opetushallitukselle toimitettava muutosesitys valmistellaan annetun ohjeen mukaisesti. Esitystä valmisteltaessa on syytä tutustua myös voimassa olevaan tutkintorakenteeseen.

Lisätietoja muutosesityksen jättämisestä:
Opetusneuvos Markku Kokkonen, puh. 020 533 1102,

 

Tutkintorakenteessa tapahtuvat muutokset