Media-alan tutkintotoimikunta 8647

Examenskommissionen för mediebranschen, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

Osaamisen osoittaminen tutkintotilaisuudessa

Media-alan tutkintotoimikunta on linjannut osaamisen osoittamisesta tutkintotilaisuudessa seuraavasti:
Tutkintotilaisuudessa osoitetaan osaaminen ensisijaisesti työelämän tehtävissä. Näyttöä voidaan täydentää tarvittaessa myös muilla keinoin, mm. kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitetuilla tilaaja- ja asiakaslähtöisillä töillä ja niihin liittyvillä suunnittelu- ja toteutusdokumenteilla.

Materiaalit

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan. Tutkinnon järjestäjän on toimitettava kokousmateriaalit Optimaan 14 päivää ennen kokouspäivää.

  • 21.11.2017 / 7.11.2017
  • 19.12.2017 / 5.12.2017