Taloushallinnon tutkintotoimikunta 8676

Examenskommissionen inom ekonomiförvaltning, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää järjestämispaikan ja työtehtävien kuvauksiin toimikunnan edellyttämällä tavalla, jotta todistukset voidaan jatkossa allekirjoittaa ilman lisäselvityspyyntöjä ja todistusten saannin viivästymistä!

  • Huom! Näyttötutkinnon järjestämiseen liittyvät hakemusasiakirjat tulee toimittaa tutkintotoimikunnalle 1. kerralla vain sähköisenä tutkintotoimikunnan sähköpostiosoitteeseen 30 päivää ennen kokousta.
  • Tutkintojen järjestäjät, joilla on Optima -tunnukset palauttavat dokumentit Optiman "järjestämissopimukset ja -suunnitelmat" -palautuskansioon 30 päivää ennen kokousta
  • Tutkintotoimikunta muistuttaa, että lomakkeella tulee olla kaikki pyydetyt tiedot ja tutkinnon järjestäjän tulee ottaa käyttöönsä aina viimeisin lomakeversio.
 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan. Tutkinnon järjestäjän on toimitettava kokousmateriaalit Optimaan 14 päivää ennen kokouspäivää.

  • 24.8.17 / 10.8.17 EI käsitellä järjestämissopimusasioita!
  • 21.9.17 / 7.9.17
  • 19.10.17 / 5.10.17
  • 23.11.17 / 9.11.17
  • 14.12.17 / 30.11.17