Työvalmennuksen tutkintotoimikunta 8683

Examenskommissionen inom arbetslivsträning, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

 • Suoritusrekisterilomake:
  • Järjestämispaikka- kohtaan pyydetään mainitsemaan työpaikka sekä kuvaamaan lyhyesti paikan soveltuvuus ko. tutkinnon osaan (maks. 500 merkkiä).
  • Työtehtävät-kohtaan toimikunta pyytää kuvaamaan missä työtehtävissä ja mitä tekemällä tutkintotilaisuus on toteutunut (maks. 1000 merkkiä).
  • Viimeisin versio lomakkeesta löytyy aina OPH:n sivulta oikeasta reunasta.
  • Huolellisuutta! KAIKKI pakollisiksi ilmoitetut kohdat on täytettävä, lomakkeessa tulee olla tutkinnon järjestäjän sekä tietojen toimittajan tiedot.
  • Lomaketta ei saa muokata (ei lisätä/poistaa sarakkeita tms.)
  • Noudattakaa merkkirajoituksia
  • Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää järjestämispaikan ja työtehtävien kuvauksiin toimikunnan edellyttämällä tavalla, jotta todistukset voidaan jatkossa allekirjoittaa ilman lisäselvityspyyntöjä ja todistusten saannin viivästymistä!

Materiaalit

 • 18.11.2016 Yhteistyöpäivän esitykset:
 1. Arja Väisänen (pdf)
 2. Soila Nordström (pdf)
 3. Anu Lindholm (pdf)

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan. Tutkinnon järjestäjän on toimitettava kokousmateriaalit Optimaan 14 päivää ennen kokouspäivää.

 • to 31.8.2017 klo 9
 • to 28.9.2017 klo 9
 • to 26.10.2017 klo 9
 • to 23.11.2017 klo 8, yhteistyöpäivä klo 10–15?
 • to 14.12.2017