Valmentavat koulutukset

Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä voidaan järjestää tutkintoon johtamattomana valmentavana koulutuksena kahta erilaista valmentavaa koulutusta:

- Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja

- Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, opiskeluaika pääosin yksi vuosi. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä voi Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella kestää enintään 3 vuotta.

Opetushallituksen päättämissä valmentavien koulutusten perusteissa määrätään koulutuksen muodostuminen, koulutukseen sisältyvät koulutuksen osat ja niiden laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt valmentavien koulutusten järjestämistä koskevista luvista.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ja Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus korvaavat aiemmat valmistavat ja valmentavat koulutukset:

- Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
- Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
- Kotitalousopetus (talouskoulu) ja
- Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus.

Koulutuksen järjestäjä ei voi ottaa enää uusia opiskelijoita edellä mainittuihin koulutuksiin 1.8.2015 jälkeen ja koulutusten järjestäminen päättyy 31.12.2015, paitsi muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen järjestäminen päättyy jo 31.7.2015. Opiskelijalla on oikeus suorittaa ennen 1.8.2015 aloittamansa edellä mainitut opinnot loppuun 31.12.2015 mennessä.

Kohderyhmien yhdistämisestä huolimatta erilaisille opiskelijoille voidaan valmentavissa koulutuksissa rakentaa yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja kohti ammatillista koulutusta ja työelämää.

Uutena sisältönä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutukseen valmentautuvat opiskelijat voivat suorittaa pääosin työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti koulutuksen osia. Opiskelijalla on mahdollisuus missä vaiheessa tahansa valmentavaa koulutusta siirtyä oppisopimuskoulutukseen, kun sopiva oppisopimustyöpaikka löytyy.