Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus - TELMA

Koulutuksen tavoite

Antaa sairauden ja vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta työhön ja mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä. Tarkoitus on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja itsenäiseen elämään. Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena.

  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet 1.1.2018 I määräyskirje