Auktorisoidut kääntäjät

Auktorisoitujen kääntäjien järjestelmästä huolehtii Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta, joka

• järjestää auktorisoidun kääntäjän tutkintotilaisuudet
• hyväksyy tutkinnot sekä tutkinnon tulokset
• myöntää oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä
• valvoo auktorisoitujen kääntäjien toimintaa.
Lautakunta voi peruuttaa auktorisoinnin, jollei auktorisoitu kääntäjä enää täytä laissa mainittuja edellytyksiä tai hän on muutoin osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi tehtävään.
• ylläpitää suomen- ja ruotsinkielistä tietokantaa auktorisoiduista kääntäjistä.

HUOM! Julkinen auktorisoitujen kääntäjien rekisteri sisältää vain niiden auktorisoitujen kääntäjien tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen verkossa.

Edellä mainittujen sekä julkisesta rekisteristä puuttuvien auktorisoitujen kääntäjien tarkempia yhteystietoja voi tiedustella Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta.

Auktorisoituja kääntäjiä pyydetään päivittämään yhteystietonsa tutkintolautakunnalle lain edellyttämällä tavalla.


Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri

Huom. Tietokanta antaa error-ilmoituksen niistä kielipareista, joista ei löydy kääntäjää. Voit tarkistaa olemassa olevat kieliparit seuraavasta liitteestä:

Auktorisoitujen kääntäjien tietokannan kieliparit (pdf

 

Lait ja määräykset

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007, Finlex)
Asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007, Finlex)

Nämä tulivat voimaan 1.1.2008. Niillä kumottiin laki (1148/1988) ja sen nojalla annettu asetus virallisista kääntäjistä (626/1989).

Tutkinnon perusteet

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet 2012 (pdf)