Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus


Kaavio avautuu erilliselle välilehdelle napsauttamalla. Kaavio on sivun oikeassa laidassa myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

Europassi uudistuu

Europassi-järjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2005. Europassin tavoitteena on ollut tukea työ- tai opiskelupaikkojen hakemista Euroopassa tarjoamalla työkaluja, joiden avulla eurooppalaiset ovat voineet paremmin osoittaa osaamistaan. Kahdentoista vuoden aikana järjestelmä on saavuttanut miljoonia käyttäjiä ja sitä on kehitetty käyttäjien tarpeiden mukaan.

Nyt Europassi-järjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Asiakirjapohjaisesta järjestelmästä siirrytään komission ylläpitämään verkkopohjaiseen palvelualustaan. Uudenlainen verkkoalusta tarjoaa työnhakijalle monipuolisen valikoiman työkaluja ja palveluita työnhakuun tai opintoihin EU-alueella. Palvelualustalle tulee tietoa mm. opiskelumahdollisuuksista, tutkinnoista ja tutkintojen viitekehyksistä, osaamisen tunnustamismahdollisuuksista sekä tutkintojen tunnustamiskäytännöistä ja ohjauksesta. Lisäksi saatavilla tulee olemaan yhteinen ansioluettelopohja sekä osaamisen kuvaamista ja arviointia helpottavia työkaluja.


Uusi Europass-järjestelmä on yhteydessä myös muihin työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä koskeviin EU:n välineisiin ja palveluihin, kuten EURES-portaaliin. Näin voidaan varmistaa paremmat palvelut kansalaisille.


Opetushallitus on koordinoinut Europassin toimeenpanoa Suomessa vuodesta 2005 ja jatkaa tässä tehtävässä myös uuden Europass-järjestelmän tullessa voimaan. Opetushallitus vastaa Europass-järjestelmän toimeenpanosta, tiedottamisesta ja kehittämisestä Suomessa.


Europass-päätös on osa kesäkuussa 2016 esiteltyä uutta osaamisohjelmaa Euroopalle. EU-jäsenmaat, parlamentti ja komissio saavuttivat sovun Europass-järjestelmän uudistumisesta 15. joulukuuta 2017.


Lisätiedot:


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1266&langId=en
www.europass.fi


Yksikön päällikkö, opetusneuvos Carita Blomqvist, p. 0295 331 047,
Asiantuntija Susanna Kärki, p. 0295 331 116,

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio