Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus


Kaavio avautuu erilliselle välilehdelle napsauttamalla. Kaavio on sivun oikeassa laidassa myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

Kansainvälinen suositus pakolaisten tutkintojen tunnustamisesta hyväksyttiin


Yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta, ns. Lissabonin sopimus, helpottaa opiskelijoiden pyrkimyksiä jatkaa opintoja tai suorittaa opintojakso toisen sopimuspuolen korkeakoulussa. Sopimus parantaa tutkintojen tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä ja lisää tutkintojen tunnustamisen avoimuutta.

Sopimuksen liiteasiakirjana hyväksyttiin 14.11.2017 uusi suositus pakolaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Lisätietoa ja suositus englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja venäjäksi Euroopan neuvoston verkkosivuilla

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio