Grunderna för yrkesinriktade grundexamina

YrkesutbildningUtbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för yrkesinriktade grundexamina. Enligt förändringarna i förordningarna gällande grundläggande yrkesutbildning för ungdomar och vuxna trädde de nya grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter i kraft 1.8.2015.

 

eGrunder

Jagkan.fi

Relaterat

Grundexamina 1999-2011 (pdf, bastexten på finska) 9.3.2012

Lagstiftning: yrkesutbildning

Allmänt om yrkesutbildning

Betygsmodeller 2012 (pdf)
- Anvisning 26.6.2012 nr 4/012/2012
- Yrkesinriktade grundexamina och förberedande utbildningar

Anvisning 3.9.2010 nr 7/012/2010 Betygsmodeller (pdf)

Föreskrift 15.12.2009 nr 56/011/2009 Betyg inom fristående examina (pdf)

Handbok om fristående examina (pdf, 2015)

Bedömningsguiden (pdf, 2015)

Sakkunniga enligt examen 1.8.2012 (pdf)

Examensgrunder på engelska

Sammanlagt 36 grunder för yrkesinriktade grundexamina har översatts till engelska.