Vuonna 2013 korkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa

Opetushallituksen tiedote 25.5.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hanke käynnistyi vuoden 2011 alussa. Valtioneuvosto on vuoden 2011 talousarviossa määrittänyt yhtenä tavoitteena opiskelijavalintojen kehittämisen seuraavasti: korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa ja kehittävät opintojen rakennetta korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi, opintojen nopeuttamiseksi ja keskimääräisen työelämään siirtymisiän alentamiseksi.

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä, joka osaltaan helpottaa siirtymistä toisen asteen koulutuksesta korkea-asteelle. Korkeakoulujen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä otetaan käyttöön kevään 2013 yhteishaussa.

Uuden sähköisen hakupalvelun myötä korkeakouluun hakeminen helpottuu, sillä hakija hakee samalla hakulomakkeella yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Yhteinen hakupalvelu sisältää lisäksi koko korkeakoulujen koulutustarjonnan. Opiskelijavalintaan liittyvä sähköinen asiointi, johon kuuluu esimerkiksi opiskelupaikan vastaanotto, laajennetaan entistä kattavammaksi kokonaisuudeksi. Opetushallitus vastaa korkeakoulujen yhteisen haku- ja valintajärjestelmän toteutuksesta. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulujen ja Opetushallituksen asiantuntijoista koostunut työryhmä on työstänyt hankkeen esitutkimuksen. Esitutkimuksen tuloksena on syntynyt kuvaus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteisestä uudesta yhteishakuprosessista ja sitä tukevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta. Esitutkimuksessa käsitellään esimerkiksi hakuaikoja, hakijaryhmiä, hakijoiden sijoittelua opiskelupaikoille ja tarvittavia yhteisiä ratkaisumalleja. Esitutkimus on lähtenyt lausuntokierrokselle korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille. Hankkeen ohjausryhmä tekee tämän jälkeen päätökset hankkeen etenemisestä esitutkimuksen ja lausuntojen perusteella.

Hankkeessa toteutetaan SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden tavoitteita erityisesti Hakeutujan palveluiden osalta, sillä korkeakoulujen yhteinen hakujärjestelmä tulee olemaan osa Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden haku- ja valintapalveluita. KSHJ-hankkeessa tuotettuja hakuun liittyviä prosesseja hyödynnetään muissa Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden hankkeissa. 

Lisätietoja

Hankkeen wiki-alusta

Hankepäällikkö Terhi Eskelinen puh. 040 348 7130,

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hanke käynnistyi vuoden 2011 alussa. Valtioneuvosto on vuoden 2011 talousarviossa määrittänyt yhtenä tavoitteena opiskelijavalintojen kehittämisen seuraavasti: korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa ja kehittävät opintojen rakennetta korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi, opintojen nopeuttamiseksi ja keskimääräisen työelämään siirtymisiän alentamiseksi.