Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen käynnistyi

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö Opetushallituksessa on käynnistynyt.

Perustetyön ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 22.8.2012. Perusteiden yleisiä linjauksia valmistelevien työryhmien työ puolestaan alkaa maanantaina 27.8.2013.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Lisää aiheesta OPH.fissä

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö Opetushallituksessa on käynnistynyt.