Verkkojulkaisut

Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta.

Kaikki maksuttomat julkaisut on listattu omalle sivulleen. Lisäksi voit etsiä julkaisuja aihepiireittäin vasemmasta valikosta.

Katso myös ruotsinkieliset ja muilla kielillä olevat julkaisut.

Uusimmat verkkojulkaisut

Nimi Vuosi
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2014
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−20132014
Ammatillisen perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta - Tilannekatsaus 20122014
Arviointia akanvirrassa2014
Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi2014
Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti2014
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 20142014
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus2014
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Kunnat koulutuksen kehittäjinä2014
Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt2014
Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa 2014
Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Näkökulmia henkilökohtaistamiseen2014
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Opettajat Suomessa 20132014
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20142014
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011-20132014
Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus2014
Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit2014
Osaaminen kestävällä perustalla - Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–20092014
Osaaminen tuotantotyössä 20202014
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille 2014
Pientä säätöö!!2014
Prosessiteollisuuden alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014-20342014
Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Saksan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa2013
2014
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen2014
Tuen portailla - Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008–20122014
Tunnistatko näyttötutkintomestarin2014
Työnjohtokoulutuskokeilun vaikuttavuus2014
Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti2014
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusten käyttö2014
Venäjän kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua 2014
Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta2014