Verkkojulkaisut

Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta.

Kaikki maksuttomat julkaisut on listattu omalle sivulleen. Lisäksi voit etsiä julkaisuja aihepiireittäin vasemmasta valikosta.

Katso myös ruotsinkieliset ja muilla kielillä olevat julkaisut.

Uusimmat verkkojulkaisut

Nimi Vuosi
Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla! 2017
Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila2017
Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet2017
Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö 2017
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017 2018
Auktoroisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää 2017
Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa2017
Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön 2017
Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija2017
Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa? Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista2018
Faktaa Express 3A/2017: Keitä ovat ulkomaalaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat? 2017
Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa2018
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–20172017
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express 5A/2017: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 2016 2017
Faktaa Express 6A/2017: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016 2017
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20162017
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kiistoja hallinnoimassa2017
Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa2017
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen perusopetuksessa 2018
Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa2017
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä2018
Metsäalan osaamistarveraportti2017
Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla2017
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa2018
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20172017
Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin2017
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Sujuvuutta siirtymiin 2017
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia 2017
Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista2017
Valmasta vauhtia2017
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017