Verkkojulkaisut

Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta.

Kaikki maksuttomat julkaisut on listattu omalle sivulleen. Lisäksi voit etsiä julkaisuja aihepiireittäin vasemmasta valikosta.

Katso myös ruotsinkieliset ja muilla kielillä olevat julkaisut.

Uusimmat verkkojulkaisut

Nimi Vuosi
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2015
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2015
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015
Arvioinnin opas 20152015
ECVETin toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa2015
Erityisopetuksen käsikirja - Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus2015
Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista2015
Hyvästä paremmaksi − kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin2015
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin2016
Kehityskumppanuutta oppimassa2015
Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen2016
Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen2015
Koulutus kannattaa!2015
Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa2016
Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?2015
Näkökulmia henkilökohtaistamiseen2014
2015
Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta2015
Näyttötutkinto-opas 20152015
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa2015
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille 2015
Peliteollisuuden osaamistarveraportti2015
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina2016
Rikasta ja rakasta oppimista 2015
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa2016
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 20152015
Tasa-arvotyö on taitolaji2015
Todistukset 2015
Todistusmallit 2015 - Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset2015
Vaikuttava varhaiskasvatus2016
Vähittäiskaupan osaamistarveraportti2016