Julkaisut

Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta

Alla on listattu aakkosjärjestyksessä kaikki Opetushallituksen julkaisut. Lisäksi voit etsiä julkaisuja aihepiireittäin vasemmasta valikosta.

Katso myös ruotsinkieliset ja muilla kielillä olevat julkaisut.

Nimi Vuosi
Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla! 2017
AiHe – enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen2004
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 20102012
AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–20032004
Aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen2003
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila2017
Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana2004
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa2004
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisesta aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen2007
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus2007
Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet2017
Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti 2012
AKU- ammatilliseen koulutukseen ja uralle2003
Alueellinen vaihtelu koulutuksessa2009
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot2007
Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla2007
Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon2004
Ammatillinen koulutus 20101999
Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta2016
Ammatillinen osaaminen hiusalan perustutkinnossa2013
Ammatillinen osaaminen maatalousalan perustutkinnossa2013
Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa2012
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa2012
Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa2013
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuskokeilu (Ammattistartti) 2006–20102011
Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö 2017
Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen2013
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja ammatilliseen koulutukseen aktivointi– Rahalla vai rakkaudella?2006
Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta1999
2000
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus2008
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2014
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma2015
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011−20122013
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011−20132014
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen2008
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä2011
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä2011
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä2012
Ammatillisen koulutuksen tila2002
Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa2001
Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys2009
Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen2006
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntolat 20152016
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20112011
Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus - Tulosmittariseloste vuodelle 20122011
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen2004
Ammatillisen perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta - Tilannekatsaus 20122014
Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen2011
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000-luvun alussa2000
Ammatillisten opettajien ammattitaidon kehittäminen Alankomaissa, Italiassa, Norjassa, Portugalissa, Suomessa ja Tanskassa2003
Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä1999
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2015
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seuranta2013
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano2012
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015
Ammatillisten perustutkintojenperusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tilannekatsaus 20102011
Ammattialakuvaukset ja osaamistarpeet ammatillisessa peruskoulutuksessa 20022002
Ammattiosaajan työkykypassi2008
Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti2008
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja2008
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan2007
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta?2006
Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa2006
Ammattiosaamisen näytöt2004
Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta2008
Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa2008
Ammattiosaamisen näytöt käyttöön2006
Ammattipajan kautta tutkintoon?2000
Ammattistartti2008
Ammattitaito on aina muodissa 2012
Ammattitaitoa ja työllisyyttä Euroopasta?2000
Arvaanko vai arvioinko?2008
Arvioi, opi ja kehity2008
Arvioinnilla laatua koulutukseen2006
Arvioinnin opas 20152015
Arviointia akanvirrassa2014
Arviointikokeilu II 2004-20072008
Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten2004
Auktoroisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää 2017
Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden osaaminen2003
Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi2014
Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen2011
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
ECVETin toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa2015
Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa1998
Ei taito taakkana ole2006
Eivät he muuta tekisikään2007
E-learning Nordic 2006 - Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön2006
Elämää vai ylioppilastutkintoa varten 2009
Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa2017
Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Ennakoinnin koontikatsaus2016
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Erityisopetuksen käsikirja - Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus2015
Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa2005
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt2011
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen arviointi kehittäjäkunnissa2010
Esiopetuksen laatu ja merkitys2007
Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista2015
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Etälukion opinto-opas2005
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET)2007
Finecvet suunnan näyttäjänä 2012
Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti2014
Haenyt ja KOULUTA2009
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 20142014
Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen2006
Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa2007
Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit2006
Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus – synnytystä, kasvua ja elon hetkiä2004
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20112012
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Huomisen hyvinvointia – Kehys oppilashuollon kehittämiselle2011
2012
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa2009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa2007
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 22008
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 20092010
Hyvä koulukirjasto2002
Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu2010
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Hyvästä paremmaksi − kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin2015
Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20122013
Iloa ilmiöistä1998
Iloa tutkimuksesta2001
Innolla ammattiin?2001
Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa2002
Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin2001
Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys2008
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Kaikki kieliä oppimaan2001
Kaikki tiet vievät Suomeen2004
Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa2007
Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden työstä ja täydennyskoulutuksesta2012
Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 20162017
Kansainvälinen rehtorikartoitus - Kartoitus oppilaitosjohdon työstä ja täydennyskoulutuksesta2012
Kansainvälisen toiminnan laatusuositukset2011
Kansainväliset opetussuunnitelmasuuntaukset2011
Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa2012
Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa2009
Kansalainen ja demokratia - Kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua2000
Kansalaisopistojen itsearviointihankkeet vuonna 19971999
Kansalaisopistojen laatupalkintokilpailu ja opistojen hyvät käytännöt2011
Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin2005
Kansalliskieliselvitys2011
Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus2008
Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri Educational research in Finland 2007-20082009
Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin2016
Kehityskumppanuutta oppimassa2015
Kemian opetus tänään1999
Kerhot hyrräämään2011
2012
Kerroin kaiken tietämäni2004
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Keskeyttääkö vai ei?2001
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet2007
Kestävää ammatillista koulutusta2009
Kestävää ammatillista koulutusta 2010
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen2016
Kielipuntari2011
Kielitivoli - Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen2011
Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja2012
KIELO2008
Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa2011
Kieltenopetuksen kehittäminen2006
Kiinan koulutusjärjestelmä2008
Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti2011
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kiistoja hallinnoimassa2017
KIMMOKE loppuraportti 19991999
KIMMOKE loppuraportti 20012001
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19981998
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19991999
KIMMOKE väliraportti 19981998
KIMMOKE väliraportti 19991999
KIMMOKE väliraportti 20002000
Kohti kestävää ammatillista koulutusta2006
Kohti monikulttuurista koulua - taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta2010
Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa2000
Kokeilusta todelliseen kehittämiseen2006
Kokemukset kiertoon 2013
Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkouluissa2009
Kolmikantaperiaatteen toteutuminen ammatillisen peruskoulutuksen näytöissä2003
KOMEETTA1999
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Koppi - maaston raivaamisesta vertaisarviointiin2008
Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa2017
Kotimaassa tiedettiin kuka minä olen1998
Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus2014
Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus2005
Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset2004
Koulu 3.02010
Koulu kohtaa maailman2011
Koulu maailmassa - maailma koulussa2000
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit2003
Koulujen paremmuusjärjestyksestä2003
Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 – WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study)2012
Koulukuljetusopas2007
Koulukuljetusopas2011

Koululiikunnan kehittäminen2007
Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma2001
Koulun pieni kulttuurikirja2002
Koulun ulkopuolella opitun tunnustaminen2002
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen (FE 1A/2018)2018
Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen2015
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20012001
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20032003
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20042004
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20052005
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20062006
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20082008
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20092009
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 20102010
Koulutuksen ohjaus2013
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli1998
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 20152004
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan.2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009.2009
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 – Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista 2011
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025 - Väliraportti2011
Koulutus kannattaa!2015
Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet2006
Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto2013
Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin2008
Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi2006
Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle?2006
Kunnat koulutuksen kehittäjinä2014
Kuntien ja koulujen itsearviointikäytäntöjä2000
Kuorma kasvaa - voiko johtajuutta jakaa?2006
Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa2007
Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt2014
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas2007
Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä2008
Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointi2001
Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille2009
Käsin kirjoittaminen vuonna 20002000
Käsityön työturvallisuusopas2011
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen2008
Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön2007
Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan1999
Laatua toisilta oppimalla2006
Laatua toisilta oppimalla – Laatuhankkeiden tulosten kartoitus, analysointi ja levittäminen 2006
Lahjakkaat lukiolaiset -Avaruusfysiikan kesäkoulu vuosina 2001 - 20042005
Lahjakkaat lukiolaiset -Matematiikan ja fysiikan kesäkoulut vuosina 2001 - 20052005
Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys2009
Lapsen parhaaksi2006
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä2008
Lapsissa on tulevaisuus2011
Lasten ja nuorten taidekasvatus peruskouluissa ja lukioissa1998
Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa2017
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Liiketalousalan osaamistarpeet - Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi2013
Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet2009
Liikunnan arviointi peruskoulussa 20032004
Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 20102011
Liikunta ja oppiminen2012
Luen, kirjoitan ja ratkaisen2006
Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet 2011–20122011
Lukioiden alueellinen yhteistyö 2004 - 20062005
Lukioiden taloudellisuus vuosina 1980-20032005
Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä2013
Lukion fysiikan ja kemian oppimistulosten arviointi 20012003
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20062007
Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 20062006
Lukion opetussuunnitelma-analyysi 20062007
Lukion opetussuunnitelman analyysi 1996-1997 ja 1998-19992000
Lukion opetussuunnitelman uudistaminen vuosina 2001-20052005
Lukion tulevaisuus 20302011
Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus2005
Lukujuttu2001
Luku-Suomessa taottua2005
LUMA-projekti tiedottaa 11998
LUMA-projekti tiedottaa 102005
LUMA-projekti tiedottaa 21998
LUMA-projekti tiedottaa 31998
LUMA-projekti tiedottaa 42003
LUMA-projekti tiedottaa 51998
LUMA-projekti tiedottaa 62000
LUMA-projekti tiedottaa 72002
LUMA-projekti tiedottaa 82003
LUMA-projekti tiedottaa 92004
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
Lumipallo-projekti lukuvuosina 2001–2002 ja 2002–20032003
Luokanohjaajan käsikirja2007
Luokattoman lukion toimivuus 20002000
Luokattoman lukion toimivuus 20052005
Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 20112012
Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa2001
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 20122012
2013
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet2011
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma2005
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia2012
Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys2005
Luovuus pedagogiikka2007
Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset2003
Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 20102011
Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuksessa2000
Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus2008
Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa2010
Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa2001
Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa2016
Maahanmuuttajat kotoutuvat – koulutus sen tukena2001
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 20082008
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus2006
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 2009
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011-20122013
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys2009
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-20102011
Maahanmuuttajien koulutus Suomessa – tilannekatsaus2011
Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa2008
Maailman osaavin kansa 2020 2013
Maailmankansalainen ja media2009
Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo2002
MaRaTa- Best Practices2004
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi2001
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi2000
Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 20072008
Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti2012
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen arviointi2001
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Me ja media - nuoret mediavaikuttajina2007
Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet2011
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia2011
Metsäalan osaamistarveraportti2017
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen2005
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen2005
Miksi jää sulaa?2008
Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla?2006
Missä ohjaus on menossa? Arviointia oppilaanohjauksen kehittämisestä syksyllä 20082009
Miten matematiikan taidot kehittyvät?2010
Miten ohjaus on kehittynyt? 2010
Miten peruskoululaiset kirjoittavat?2011
Miten ruotsia osataan peruskoulussa?2009
Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme?2005
Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?2015
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa 2014
Monikulttuurinen kouluyhteisö2010
Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä2007
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelma2010
Monta tapaa tukea - Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen2011
2012
Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas2012
Musiikkipedagogin käsikirja2013
Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla2017
Muuttuva oppilaitosjohtaminen 2012
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 2013
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015-20202007
Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–981999
Nuorten osallisuushanke2008
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
NUOTTA 2015 - Nuorisoalan koulutustoimikunnan alaisen koulutuksen tarveselvitys2006
Näkökulmia henkilökohtaistamiseen2014
2015
Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti2008
Näyttöjen kehittäminen ammatilliseen peruskoulutukseen2001
Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys2004
Näyttötietoa ammattiosaamisesta I2007
Näyttötietoa ammattiosaamisesta II2010
Näyttötutkinnot 1.1.20072007
Näyttötutkinnot 1.1.20082008
Näyttötutkintojen ja henkilökohtaisten opiskeluohjelmien kehittäminen aikuiskoulutuksessa2000
Näyttötutkintojen osat 1.1.20072007
Näyttötutkintojen osat 1.1.20082008
Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta2015
Näyttötutkintojärjestelmän kokonaisarviointi2000
Näyttötutkinto-opas 20162016
Näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa2001
Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä2008
Ohjauksen ajankäytön seuranta2006
Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen2007
Ohjauksen polkuja 2012
Ohjaus näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisessa2004
Ohjaus näyttötutkintoprosessissa2007
Ohjeet kotitalousopetuksesta (talouskoulu)2000
Oma kieli kullan kallis2007
On annettu hyviä numeroita2008
Ongelmalliset oppijat2008
Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20112012
Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus2010
Opas aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen2011
Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön2009
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen2013
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen2013
OPEMONEEN2005
Opettajan työelämäosaamisen opinnot 23 op2006
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina1999
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Opettajat Suomessa 20052006
Opettajat Suomessa 20082009
Opettajat Suomessa 20102011
Opettajat Suomessa 20132014
Opettajien työhyvinvointi2010
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus1999
Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri1999
Opettaminen muulla kuin oppilaan äidinkielellä perusopetuksessa1999
Opetuksen järjestäjien ja rehtoreiden näkemyksiä ja kokemuksia perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta2009
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20142014
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20132013
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20162016
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20172017
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20082008
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20092009
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20102010
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20112011
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 20122012
Opetusalan lähialueyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä 1990-20122013
Opetusalan täydennyskoulutustarjonta vuosina 1996–19981999
Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta2012
Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan viitekehys2010
Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta2010
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Opetushallituksen tutkimusohjelma 2001-20042001
Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010–20152010
Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuminen vuosina 1996–19981999
Opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit oppimisympäristöinä 2010
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa2012
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011-20132014
Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen oppilaitosverkon tilanne lukuvuonna 2004–20052006
Opinto-ohjauksen tila 20022002
Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa2004
Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä2008
Opiskelijoiden tupakointi ja terveyskasvatus ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa1999
OPO - Opinto-ohjaajan käsikirja2011
Oppikirjat luonnontieteellisen ajattelun kehittäjinä1999
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti2008
Oppimaan oppiminen ala-asteella 22005
Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa2002
Oppimaan oppiminen yläasteella 22003
Oppimaan oppimisen arviointi Vihdin kunnassa1999
Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen2013
Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa2000
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt2013
Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus2014
Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot2011
Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti2007
Oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien luokkien aikana2006
Oppimisympäristöjä avartamassa 2010
Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2005
Oppisopimuskoulutuksen tilastot vuosina 1995–19992001
Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit2014
Osaajien koulutus 2000-luvulla2000
Osaaminen kestävällä perustalla - Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–20092014
Osaaminen tuotantotyössä 20202014
Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa2015
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille 2015
Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 20072007
Osaanko? Uskallanko? Tottakai! – Opas koulujen kansainvälistämiseen2008
Osaat lukea – miten osaat kirjoittaa?2003
Osaava lähihoitaja 20202011
Osaava opettaja 2010−20202010
Osallistavaa koulua rakentamassa2005
Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-20202007
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Peliteollisuuden osaamistarveraportti2015
Peruskoulu uudistuu2004
Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys2008
Peruskoulun 9.luokkalaisten luonnontieteiden oppimistulosten arviointi 19981999
Peruskoulun kerhotoiminnan kehittämishanke loppuraportti2002
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas2002
Peruskoulun lisäopetus ja jatko-ohjaustyö2004
Peruskoulun matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 19981999
Peruskoulun sisällön ja rakenteen kehittämishanke loppuraportti2001
Perusopetukseen valmistava opetus2008
Perusopetukseen valmistava opetus - opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön2010
Perusopetuksen 9.luokan A-kielenä opetettavan ranskan, saksan ja venäjän oppimistulosten kansallinen arviointi2003
Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen2001
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina2016
Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus2002
Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset 9. vuosiluokalla 20042005
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 9. vuosiluokalla 20022002
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005–20122013
Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteet 20062006
Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla2011
Perusopetuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20052006
Perusopetuksen oppimistulosten meta-arviointi2004
Perusopetuksen päättövaiheen englannin kielen oppimistulosten kansainvälinen arviointi2003
Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten kansallinen arviointi 20012002
Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma2005
Perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistus2007
Pienet ja suuret kielet laajenevassa Euroopassa2002
Pienten lähikoulujen kehittämishanke 20042005
Pientä säätöö!!2014
Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 20072008
Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista2008
Projektipäällikön kuusipaikkamalli2006
Prosessiteollisuuden alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014-20342014
Puutarha-alan osaamistarveselvitys2007
Pysäytyskuvia2006
Päiväkodista peruskouluun 2013
Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin2017
Rajatonta oppimista ja kulttuurien kohtaamista2000
Rajatonta palvelua?2005
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas2012
2013
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Rikasta ja rakasta oppimista 2015
Romani ja terveyspalvelut2012
Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa2000
Romanilapsen kohtaaminen esi- ja perusopetuksessa2010
Romanilasten perusopetuksen tila2004
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset2011
2012
Romanioppilaiden perusopetuksen tuen hyviä käytäntöjä2011
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa2016
Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Rytmejä ja rajankäyntiä1998
Saksan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 20072008
Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 20112012
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta2004
Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta2012
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Selvitys innopajojen toiminnasta2003
Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta2006
Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta2000
Selvitys lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnasta2002
Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta2011
Selvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta2002
Selvitys opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa2013
Selvitys taide- ja taitoaineiden opiskelutuntimääristä peruskoulussa2009
Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista2012
Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen2004
Selvitys viittomakielen sisällyttämisestä yleisiin kielitutkintoihin2012
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Sen edestään löytää2011
Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin2009
Seutuelämää opetustoimessa2010
Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen2008
2009
Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas2014
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Sujuvuutta siirtymiin 2017
Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa2013
2014
Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa2010
Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus 2012
Suomen ja Viron ammatillinen koulutus2007
Suomen laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen koulutukseen2002
Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa2013
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Suomi toisena kielenä perusopetuksessa 20082008
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 20152015
Suuntaviivat ja vapaan sivistystyön hanketoiminnan kehittyminen2008
Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen1999
Sähköä opetukseen!2008
Säveltäjäksi kasvattaminen2013
Taide ja taito – kiinni elämässä!2009
Taide- ja taitoaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia2011
Taiteen perusopetus 20082009
Tanssi ammatiksi?2007
Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta2007
Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta2007
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta2010
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Tasa-arvotyö on taitolaji2015
Tasolta toiselle2010
Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 20072007
Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon2006
Terve itsetunto- projekti 1998-20012003
Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Tiedosta käytännöksi – OECD tietoon perustuvan koulutuspolitiikan tukena2011
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä2000
Tietoa, tutkimusta ja koulutuspolitiikkaa2006
Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–20062006
Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi2008
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tiivistelmä ja päätelmiä perusopetuksen musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimistulosten arvioinnista 9. vuosiluokalla2011
Todistukset 2015
Todistusmallit 2015 - Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset2015
Tohditko tunnistaa? 2010
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? 2013
Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 20052005
Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen2014
Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja1999
Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?2001
Tuen portailla - Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008–20122014
Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä2013
Tulevaisuuskasvatus - passi tulevaisuuteen2007
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-20082008
Tunnistatko näyttötutkintomestarin2014
Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti?2006
Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa2000
Turvallisesti työssäoppimassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalla2003
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä2012
2013
Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2009
Työnjohtokoulutuskokeilun vaikuttavuus2014
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus2008
Työpaikat oppimisympäristöinä2000
Työpaikkakouluttajat tulivat2001
Työpaikkaohjaajan osaamiskartta2013
Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov2012
Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov2004
Työrauha tavaksi 2010
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa2011
Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille2002
Työssäoppimisen pedagogiset mallit ammatillisessa peruskoulutuksessa2003
Työssäoppimisen tavoite 3 –ohjelman ESR-projektien väliraportti 2000–20032003
Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kauneudenhoitoalan perustutkinnossa2005
Työssäoppimisen työsuojelu kemiantekniikan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa2004
Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa2008
Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa2006
Työssäoppimisen työsuojelu puutarhatalouden perustutkinnossa2007
Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa2001
Työssäoppimisen työsuojelu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa2003
Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU20062008
Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle2007
Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla2011
Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija (FE 2A/2017)2017
Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia 2017
Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista2017
Ura- ja rekrytointipalvelut ammatillisissa oppilaitoksissa2006
Ura- ja rekrytointipalvelut toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa2002
Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus2002
Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön (FE 1A/2017)2017
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Uusia suomalaisia kirjailijoita2001
Vahvuutena kansainvälisyys - Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa2010
Vaikuttava varhaiskasvatus2016
Vakinaisen ammattistartin alkuvaihe2013
Valmasta vauhtia2017
Valtionhallinnon kielitutkinnot - Språkexamina i reviderad form2007
Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus2005
Vangit koulutuksessa2007
Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti2014
Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys2006
Vankilaopetus Suomessa 20112012
Vapaan sivistystyön kehittämishankkeet2007
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusten käyttö2014
Vapaan sivistystyön perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Venäjän kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Venäjän koulutusjärjestelmä2006
Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen2005
Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa2007
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Verkko-oppiminen ja ohjaus2006
Verkko-oppimisen käytäntöjä, malleja ja työkaluja2004
Verkossa ja verkostoissa2003
Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas2013
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi2008
Viestintävalmiudet perusopetuksen päättövaiheessa2003
Viittomakielinen opettajankoulutus2000
Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa2016
Vuonna 2000 käynnistyneet ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset2003
Vuonna 2001 käynnistyneet ammatillisen perus-koulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset2003
Vähittäiskaupan osaamistarveraportti2016
Väliraportti - Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä2008
Värikkäät oppilaamme2007
Yhdessä oppimaan2008
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Yhteistyöllä osaamista2007
Yhteistyöllä tukevat urapalvelut!2007
Yhteisvoimin kohti uudistuvaa koulua 2014
Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta2014
Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana2006