Lukiokoulutusta koskevat julkaisut

Nimi Vuosi Aihepiiri
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Monikulttuurisuus
Alueellinen vaihtelu koulutuksessa2009
Muu
Arviointi
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot2007
Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla2007
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa1998
E-learning Nordic 2006 - Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön2006
Tieto- ja viestintätekniikka
Elämää vai ylioppilastutkintoa varten 2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Terveystieto
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Esteettömästi toisen asteen opintoihin - opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun2014
Muu
Etälukion opinto-opas2005
Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön 2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–20172017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Haenyt ja KOULUTA2009
Huomisen hyvinvointia – Kehys oppilashuollon kehittämiselle2011
2012
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Muu
Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin2001
Arviointi
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kansainvälisen toiminnan laatusuositukset2011
Kansainvälisyys
Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa2009
Kulttuuriperintö
Historia ja yhteiskuntaoppi
Kansalainen ja demokratia - Kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua2000
Osallisuus ja vaikuttaminen
Historia ja yhteiskuntaoppi
Kehityskumppanuutta oppimassa2015
Kansainvälisyys
Kemian opetus tänään1999
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kestävä kehitys
Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen2016
Monikulttuurisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Kielitivoli - Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen2011
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja2012
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Kieltenopetuksen kehittäminen2006
Kiinan koulutusjärjestelmä2008
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kansainvälisyys
Kiistoja hallinnoimassa2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
KIMMOKE loppuraportti 19991999
KIMMOKE loppuraportti 20012001
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19981998
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19991999
KIMMOKE väliraportti 19981998
KIMMOKE väliraportti 19991999
KIMMOKE väliraportti 20002000
Kokemukset kiertoon 2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Koulu 3.02010
Tieto- ja viestintätekniikka
Koulu kohtaa maailman2011
Kansainvälisyys
Monikulttuurisuus
Tieto- ja viestintätekniikka
Osallisuus ja vaikuttaminen
Kestävä kehitys
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Muu
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Viestintä ja media
Muu
Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit2003
Koululiikunnan kehittäminen2007
Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma2001
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Tilastot
Kansainvälisyys
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Arviointi
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Tilastot
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Tilastot
Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli1998
Arviointi
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Muu
Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet2006
Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi2006
Kulttuuriperintö
Kuntien ja koulujen itsearviointikäytäntöjä2000
Arviointi
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas2007
Taide- ja taitoaineet
Käsityön työturvallisuusopas2011
Taide- ja taitoaineet
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön2007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan1999
Lahjakkaat lukiolaiset -Avaruusfysiikan kesäkoulu vuosina 2001 - 20042005
Fysiikka ja kemia
Lahjakkaat lukiolaiset -Matematiikan ja fysiikan kesäkoulut vuosina 2001 - 20052005
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet 2011–20122011
Taide- ja taitoaineet
Lukioiden alueellinen yhteistyö 2004 - 20062005
Lukioiden taloudellisuus vuosina 1980-20032005
Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Lukion fysiikan ja kemian oppimistulosten arviointi 20012003
Arviointi
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20062007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 20062006
Uskonto ja elämänkatsomustieto
Lukion opetussuunnitelma-analyysi 20062007
Lukion opetussuunnitelman analyysi 1996-1997 ja 1998-19992000
Lukion opetussuunnitelman uudistaminen vuosina 2001-20052005
Lukion tulevaisuus 20302011
LUMA-projekti tiedottaa 11998
LUMA-projekti tiedottaa 102005
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 21998
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 31998
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 42003
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 51998
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 62000
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 72002
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 82003
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 92004
Luonnontieteiden ala
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
Lumipallo-projekti lukuvuosina 2001–2002 ja 2002–20032003
Tieto- ja viestintätekniikka
Luokattoman lukion toimivuus 20002000
Luokattoman lukion toimivuus 20052005
Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa2001
Luonnontieteiden ala
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet2011
Ympäristö- ja luonnontieto
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 20082008
Monikulttuurisuus
Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa2008
Monikulttuurisuus
Maailman osaavin kansa 2020 2013
Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo2002
Arviointi
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi2000
Matematiikka
Luonnontieteiden ala
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi2001
Arviointi
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Tieto- ja viestintätekniikka
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Matematiikka
Taide- ja taitoaineet
Osallisuus ja vaikuttaminen
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas2012
Taide- ja taitoaineet
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 2013
Tilastot
Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–981999
Nuorten osallisuushanke2008
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
Osallisuus ja vaikuttaminen
Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön2009
Yhteiset opinnot
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Muu
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Tilastot
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Opettajat Suomessa 20052006
Tilastot
Opettajat Suomessa 20132014
Tilastot
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Rahoitus
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Opinto-ohjauksen tila 20022002
Arviointi
Opiskelijoiden tupakointi ja terveyskasvatus ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa1999
OPO - Opinto-ohjaajan käsikirja2011
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti2008
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa2002
Arviointi
Oppimaan oppimisen arviointi Vihdin kunnassa1999
Arviointi
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Kansainvälisyys
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas2002
Taide- ja taitoaineet
Pienet ja suuret kielet laajenevassa Euroopassa2002
Pienten lähikoulujen kehittämishanke 20042005
Pientä säätöö!!2014
Muu koulutus
Pysäytyskuvia2006
Rajatonta palvelua?2005
Osallisuus ja vaikuttaminen
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Muu
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Muu
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 20072008
Muu koulutus
Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta2000
Arviointi
Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta2011
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus 2012
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Kansainvälisyys
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen1999
Sähköä opetukseen!2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Säveltäjäksi kasvattaminen2013
Taide- ja taitoaineet
Kulttuuriala
Taide ja taito – kiinni elämässä!2009
Taide- ja taitoaineet
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Viestintä ja media
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta2010
Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 20132014
Muu
Tasa-arvotyö on taitolaji2015
Tasolta toiselle2010
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Terve itsetunto- projekti 1998-20012003
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä2000
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja1999
Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?2001
Arviointi
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Osallisuus ja vaikuttaminen
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Fysiikka ja kemia
Venäjän koulutusjärjestelmä2006
Verkko-opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen2005
Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa2007
Tieto- ja viestintätekniikka
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Monikulttuurisuus
Tilastot
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Rahoitus