Perusopetusta koskevat julkaisut

Nimi Vuosi Aihepiiri
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 20102012
Arviointi
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Yrittäjyys
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa2012
Monikulttuurisuus
Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila2017
Tilastot
Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti 2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Alueellinen vaihtelu koulutuksessa2009
Muu
Arviointi
Demokratiakasvatusselvitys2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa1998
Ei taito taakkana ole2006
Arviointi
E-learning Nordic 2006 - Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön2006
Tieto- ja viestintätekniikka
Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Arviointi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu2006
Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen arviointi kehittäjäkunnissa2010

Esiopetuksen laatu ja merkitys2007
Arviointi
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20112012
Arviointi
Historia ja yhteiskuntaoppi
Huomisen hyvinvointia – Kehys oppilashuollon kehittämiselle2011
2012
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa2007
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 22008
Hyvinvointi ja turvallisuus
Arviointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 20092010
Hyvinvointi ja turvallisuus
Hyvä koulukirjasto2002
Hyvän ohjauksen kriteerit 2014
Muu
Hyvästä paremmaksi − kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin2015
Arviointi
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20122013
Arviointi
Matematiikka
Iloa ilmiöistä1998
Iloa tutkimuksesta2001
Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin2001
Arviointi
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa2013
Järjestyssääntöjen laatiminen 2016
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kaikki tiet vievät Suomeen2004
Kansainvälisen toiminnan laatusuositukset2011
Kansainvälisyys
Kansainväliset opetussuunnitelmasuuntaukset2011
Kansainvälisyys
Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa2009
Kulttuuriperintö
Historia ja yhteiskuntaoppi
Kansalainen ja demokratia - Kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua2000
Osallisuus ja vaikuttaminen
Historia ja yhteiskuntaoppi
Kehityskumppanuutta oppimassa2015
Kansainvälisyys
Kemian opetus tänään1999
Kerhot hyrräämään2011
2012
Kerroin kaiken tietämäni2004
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Arviointi
Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö2013
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävän elämäntavan oppiminen2007
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-20142006
Kestävä kehitys
Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen2016
Monikulttuurisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Kielipuntari2011
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Kielitivoli - Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen2011
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja2012
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa2011
Kieltenopetuksen kehittäminen2006
Kiistanalaisia aiheita opettamassa 2017
Kansainvälisyys
Kiistoja hallinnoimassa2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
KIMMOKE loppuraportti 19991999
KIMMOKE loppuraportti 20012001
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19981998
KIMMOKE tilastoja vuodelta 19991999
KIMMOKE väliraportti 19981998
KIMMOKE väliraportti 19991999
KIMMOKE väliraportti 20002000
Kohti monikulttuurista koulua - taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta2010
Monikulttuurisuus
Taide- ja taitoaineet
Kokemukset kiertoon 2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkouluissa2009
Hyvinvointi ja turvallisuus
Terveystieto
Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 20112011
Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus2014
Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset2004
Arviointi
Koulu 3.02010
Tieto- ja viestintätekniikka
Koulu kohtaa maailman2011
Kansainvälisyys
Monikulttuurisuus
Tieto- ja viestintätekniikka
Osallisuus ja vaikuttaminen
Kestävä kehitys
Koulu maailmassa - maailma koulussa2000
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana 2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Muu
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi2014
Viestintä ja media
Muu
Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit2003
Koulujen paremmuusjärjestyksestä2003
Arviointi
Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 – WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study)2012
Hyvinvointi ja turvallisuus
Koululiikunnan kehittäminen2007
Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma2001
Koulun pieni kulttuurikirja2002
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Hyvinvointi ja turvallisuus
Terveystieto
Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen (FE 1A/2018)2018
Faktaa Express

Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua2012
Tilastot
Kansainvälisyys
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Arviointi
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 20112012
Tilastot
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Tilastot
Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli1998
Arviointi
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo2009
Muu
Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi2006
Kulttuuriperintö
Kuntien ja koulujen itsearviointikäytäntöjä2000
Arviointi
Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt2014
Muu
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas2007
Taide- ja taitoaineet
Käsin kirjoittaminen vuonna 20002000
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Käsityön työturvallisuusopas2011
Taide- ja taitoaineet
Laatua e-oppimateriaaleihin2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?2005
Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön2007
Osallisuus ja vaikuttaminen
Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan1999
Lapsen parhaaksi2006
Lapset ja nuoret mediaosallistujina2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Viestintä ja media
Lapsissa on tulevaisuus2011
Lasten ja nuorten taidekasvatus peruskouluissa ja lukioissa1998
Taide- ja taitoaineet
Arviointi
Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa2017
LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin2006
Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet2009
Liikunnan arviointi peruskoulussa 20032004
Arviointi
Taide- ja taitoaineet
Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 20102011
Arviointi
Liikunta ja oppiminen2012
Terveystieto
Luen, kirjoitan ja ratkaisen2006
Arviointi
Lukujuttu2001
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Luku-Suomessa taottua2005
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
LUMA-projekti tiedottaa 11998
LUMA-projekti tiedottaa 102005
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 21998
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 31998
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 42003
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 51998
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 62000
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 72002
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 82003
Luonnontieteiden ala
LUMA-projekti tiedottaa 92004
Luonnontieteiden ala
Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti2004
Lumipallo-projekti lukuvuosina 2001–2002 ja 2002–20032003
Tieto- ja viestintätekniikka
Luokanohjaajan käsikirja2007
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 20112012
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Arviointi
Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa2001
Luonnontieteiden ala
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 20122012
2013
Arviointi
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet2011
Ympäristö- ja luonnontieto
Luovuus pedagogiikka2007
Maailman osaavin kansa 2020 2013
Maailmankansalainen ja media2009
Viestintä ja media
Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo2002
Arviointi
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi2001
Arviointi
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi2000
Matematiikka
Luonnontieteiden ala
Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 20072008
Arviointi
Matematiikka
Me ja media - nuoret mediavaikuttajina2007
Viestintä ja media
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä2010
Tieto- ja viestintätekniikka
Miksi jää sulaa?2008
Arviointi
Missä ohjaus on menossa? Arviointia oppilaanohjauksen kehittämisestä syksyllä 20082009
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Miten matematiikan taidot kehittyvät?2010
Arviointi
Matematiikka
Miten ohjaus on kehittynyt? 2010
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Miten peruskoululaiset kirjoittavat?2011
Arviointi
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Miten ruotsia osataan peruskoulussa?2009
Arviointi
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995 2011
2012
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Matematiikka
Taide- ja taitoaineet
Osallisuus ja vaikuttaminen
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelma2010
Monikulttuurisuus
Arviointi
Monta tapaa tukea - Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen2011
2012
Osallisuus ja vaikuttaminen
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas2012
Taide- ja taitoaineet
Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 2013
Tilastot
Nuorten osallisuushanke2008
Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt2006
Osallisuus ja vaikuttaminen
Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen2007
Ohjauksen polkuja 2012
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
On annettu hyviä numeroita2008
Arviointi
Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20112012
Arviointi
Matematiikka
Opettajankoulutuksen tilannekatsaus2014
Muu
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 2017
Tilastot
Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina1999
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Opettajat Suomessa 20052006
Tilastot
Opettajat Suomessa 20082009
Tilastot
Opettajat Suomessa 20132014
Tilastot
Opettaminen muulla kuin oppilaan äidinkielellä perusopetuksessa1999
Opetuksen järjestäjien ja rehtoreiden näkemyksiä ja kokemuksia perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta2009
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 20152015
Rahoitus
Opetushallituksen TOKI-hankkeen 2007–2010 loppuraportti2011
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Opinto-ohjauksen tila 20022002
Arviointi
OPO - Opinto-ohjaajan käsikirja2011
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Oppikirjat luonnontieteellisen ajattelun kehittäjinä1999
Ympäristö- ja luonnontieto
Oppimaan oppiminen ala-asteella 22005
Arviointi
Oppimaan oppiminen yläasteella 22003
Arviointi
Oppimaan oppimisen arviointi Vihdin kunnassa1999
Arviointi
Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen2013
Monikulttuurisuus
Matematiikka
Varhaiskasvatus
Muu koulutus
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-20042004
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt2013
Arviointi
Oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien luokkien aikana2006
Arviointi
Osaaminen kestävällä perustalla - Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–20092014
Tilastot
Osaanko? Uskallanko? Tottakai! – Opas koulujen kansainvälistämiseen2008
Kansainvälisyys
Osaat lukea – miten osaat kirjoittaa?2003
Arviointi
Osallistavaa koulua rakentamassa2005
Osallisuus ja vaikuttaminen
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta2013
2012
Tieto- ja viestintätekniikka
Kansainvälisyys
Peruskoulu uudistuu2004
Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys2008
Hyvinvointi ja turvallisuus
Terveystieto
Peruskoulun 9.luokkalaisten luonnontieteiden oppimistulosten arviointi 19981999
Arviointi
Peruskoulun kerhotoiminnan kehittämishanke loppuraportti2002
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas2002
Taide- ja taitoaineet
Peruskoulun lisäopetus ja jatko-ohjaustyö2004
Peruskoulun matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 19981999
Arviointi
Peruskoulun sisällön ja rakenteen kehittämishanke loppuraportti2001
Perusopetukseen valmistava opetus2008
Perusopetukseen valmistava opetus - opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön2010
Muu koulutus
Perusopetuksen 9.luokan A-kielenä opetettavan ranskan, saksan ja venäjän oppimistulosten kansallinen arviointi2003
Arviointi
Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen2001
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina2016
Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus2002
Uskonto ja elämänkatsomustieto
Arviointi
Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset 9. vuosiluokalla 20042005
Arviointi
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 9. vuosiluokalla 20022002
Arviointi
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005–20122013
Arviointi
Matematiikka
Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteet 20062006
Uskonto ja elämänkatsomustieto
Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla2011
Arviointi
Taide- ja taitoaineet
Perusopetuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 20052006
Osallisuus ja vaikuttaminen
Perusopetuksen oppimistulosten meta-arviointi2004
Arviointi
Perusopetuksen päättövaiheen englannin kielen oppimistulosten kansainvälinen arviointi2003
Arviointi
Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten kansallinen arviointi 20012002
Arviointi
Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistus2007
Pienten lähikoulujen kehittämishanke 20042005
Pientä säätöö!!2014
Muu koulutus
Pysäytyskuvia2006
Päiväkodista peruskouluun 2013
Varhaiskasvatus
Rajatonta palvelua?2005
Osallisuus ja vaikuttaminen
Rakentavaa vuorovaikutusta2017
Osallisuus ja vaikuttaminen
Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Arviointi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten uudistamista valmistelevan työryhmän raportti2013
Muu
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen2012
Muu
Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa2000
Romanilapsen kohtaaminen esi- ja perusopetuksessa2010
Monikulttuurisuus
Romanilasten perusopetuksen tila2004
Romanin ja poliisin kohdatessa2007
Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset2011
2012
Romanioppilaiden perusopetuksen tuen hyviä käytäntöjä2011
Monikulttuurisuus
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Arviointi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Rytmejä ja rajankäyntiä1998
Saksan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta2000
Arviointi
Selvitys lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnasta2002
Arviointi
Selvitys opetussuunnitelmasuosituksen tarpeesta Suomi-kouluissa2013
Kansainvälisyys
Selvitys taide- ja taitoaineiden opiskelutuntimääristä peruskoulussa2009
Arviointi
Taide- ja taitoaineet
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa2005
Sen edestään löytää2011
Arviointi
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Seutuelämää opetustoimessa2010

Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa2005
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen2007
Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa2013
2014
Arviointi
Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa2010
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Matematiikka
Oppilaan- ja opiskelijan ohjaus
Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus 2012
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Kansainvälisyys
Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa2013
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista2006
Suomi toisena kielenä perusopetuksessa 20082008
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 20152015
Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen1999
Sähköä opetukseen!2008
Tieto- ja viestintätekniikka
Säveltäjäksi kasvattaminen2013
Taide- ja taitoaineet
Kulttuuriala
Taide ja taito – kiinni elämässä!2009
Taide- ja taitoaineet
Taide- ja taitoaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia2011
Taide- ja taitoaineet
Arviointi
Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta2007
Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta2007
Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa2011
Viestintä ja media
Tasa-arvotyö on taitolaji2015
Tasolta toiselle2010
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon2006
Arviointi
Terve itsetunto- projekti 1998-20012003
Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Terveystieto
Arviointi
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus2005
Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä2011
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa2017
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintä ja media
Tiivistelmä ja päätelmiä perusopetuksen musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimistulosten arvioinnista 9. vuosiluokalla2011
Arviointi
Taide- ja taitoaineet
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? 2013
Arviointi
Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja1999
Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?2001
Arviointi
Tuen portailla - Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008–20122014
Tulevaisuuskasvatus - passi tulevaisuuteen2007
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä2012
2013
Tieto- ja viestintätekniikka
Osallisuus ja vaikuttaminen
Työrauha tavaksi 2010
Hyvinvointi ja turvallisuus
Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus2002
Uskonto ja elämänkatsomustieto
Arviointi
Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön (FE 1A/2017)2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-42008
Fysiikka ja kemia
Uusia suomalaisia kirjailijoita2001
Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi
Vaikuttava varhaiskasvatus2016
Varhaiskasvatus
Venäjän kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Arviointi
Toinen kotimainen ja vieraat kielet
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit2006
Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla2017
Monikulttuurisuus
Tilastot
Viestintävalmiudet perusopetuksen päättövaiheessa2003
Arviointi
Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa2016
Värikkäät oppilaamme2007
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta2008
Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet valtionrahoitusopas2007
Rahoitus
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana2006
Arviointi