Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Jatko-opintokelpoisuus

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin

 

Lisää aiheesta

Näyttötutkintojen hakupalvelu 1.10.2014 alkaen
Hakupalvelusta löydät näyttötutkintojen järjestäjät, joihin voit ottaa yhteyttä tutkinnon suorittamiseksi. Hakutuloksista löydät myös tutkintotoimikunnat, jotka valvovat näyttötutkintojen järjestämistä.

Näyttötutkintojärjestelmässä voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa ammattitaito osoitetaan työelämässä.
http://www.nayttotutkintohaku.fi/

sekä ruotsinkielinen versio http://www.sokexamen.fi/

AIPAL. Sähköisellä palautejärjestelmällä kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.
AIPAL-opiskelijapalautejärjestelmä

Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishankkeessa tuotettu materiaali
HEKO-aineisto

Tilastoja näyttötutkinnoista v. 2006-2012 (xlsx)

Suorittaneet tutkinnoittain v. 2012 (xlsx)