Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Jatko-opintokelpoisuus

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin

 

Lisää aiheesta

Hae tutkinnoittain tutkinnon kuvaus, tutkinnon perusteet, tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjät ja valmistavan koulutuksen järjestäjät.
Näyttötutkintotietojen haku (3.4.2014: Vanha tutkintohakupalvelu on suljettu, uusi hakupalvelu avataan kevään 2014 aikana.)

AIPAL. Sähköisellä palautejärjestelmällä kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.
AIPAL-opiskelijapalautejärjestelmä

Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishankkeessa tuotettu materiaali
HEKO-aineisto

Tilastoja näyttötutkinnoista v. 2006-2012 (xlsx)

Suorittaneet tutkinnoittain v. 2012 (xlsx)