Organisation

På Utbildningsstyrelsen finns verksamhetsenheter för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, yrkesutbildning, internationaliseringstjänster, tjänster för utbildningssektorn, förvaltningstjänster och svenskspråkig utbildning.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

 • Kommunikation
 • Innovationscentret

Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, direktör Jorma Kauppinen

 • Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik, Anneli Rautiainen
 • Gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning, Tiina Tähkä
 • Fritt bildningsarbete och utbildning för kulturella minoriteter, Leena Nissilä

Yrkesutbildning, direktör Anni Miettunen

 • Grundläggande yrkesutbildning och vuxenutbildning, Kati Lounema
 • Prognostisering, Kari Nyyssölä
 • Erkännande av examina, Carita Blomqvist

Internationaliseringstjänster, direktör Samu Seitsalo

 • Rådgivning i internationalisering, Hanna Boman
 • Internationalisering av högskoleutbildningen, Juha Ketolainen
 • Internationalisering av läroanstalterna och ungdoms- och kulturverksamheten, Mikko Nupponen

Sektortjänster, direktör Raakel Tiihonen

 • Statistik, analys och internationella ärenden, Kristiina Volmari
 • Statsandelar, Antti Markkanen
 • Tjänster för elever och studerande, Ritva Sammalkivi
 • Utbildning och förlagsverksamhet, Anita Varsa

Förvaltningstjänster, förvaltningsdirektör Matti Lahtinen

 • Förvaltning och personal, Petri Heikkilä
 • Ekonomi och planering, Marita Sipola
 • Dataadministration, Erja Nokkanen

Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, direktör Gun Oker-Blom

 • Grundläggande utbildning, Maj-Len Engelholm
 • Gymnasieutbildning, Sonja Hyvönen
 • Yrkesutbildning, Ingeborg Rask
 • Småbarnspedagogik, Charlotta Rehn
 

Kontaktuppgifter

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Generaldirektörens assistent Mirja Voutilainen
tfn. 0295 331 602