Suomi-koulut

Suomi-kouluissa annetaan opetusta suomea äidinkielenään tai toisena tai vieraana kielenä puhuville lapsille, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat syntyperältään suomalaisia. Tarkoituksena on tukea lasten suomen kielen ja kulttuurin oppimista ja hankitun kielitaidon säilyttämistä. Opetushallitus välittää valtionavustuksia Suomi-koulujen ylläpitoon Suomi-seura ry:n välityksellä.

Suomi-koulujen toiminnan kehittyminen on melko vakaata. Oppilasmäärä kasvaa keskimäärin muutamalla oppilaalla vuosittain ja oli vajaat 4200 vuonna 2015; koulujen määrä on vakiintunut noin 135:een (Suomi-seura ry:n tilasto). Eniten kouluja on Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Uusimpia kouluja on perustettu mm. Ammaniin Jordaniaan, Sao Pauloon Brasiliaan ja Suzhou’hun Kiinaan.

Kaikkien Suomi-koulujen työtä tukemaan tarkoitettu opetussuunnitelmasuositus valmistui keväällä 2015. Se on laatuaan ensimmäinen Suomi-koulujen yli 40-vuotisessa historiassa. Suositus valmisteltiin Opetushallituksen johdolla (opetusneuvos Leena Nissilä, työryhmän pj) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistuksen siivittämänä (www.ops2016.fi). Suositus on julkaistu verkossa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden sarjassa sivulla http://www.oph.fi/julkaisut/2015/suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.

Lisää ajankohtaista tietoa on saatavissa Suomi-koulujen tuki ry:n sivuilta.

Suomi-koulujen koulutuspäivät ovat aina tapahtuma

Suomi-koulujen opettajien perinteiset koulutuspäivät ovat Opetushallituksessa Helsingin Hakaniemessä vuosittain elokuun alussa. Vuoden 2015 päivät vietettiin teemalla "Ops-suosituksesta omaan opsiin kulttuuria kuunnellen". Päivien ohjelmassa oli Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen käsittelyä ja lisäksi monipuolista ohjelmaa yhdessä Suomen ulkomaanlehtorien kanssa. Tämä osuus ohjelmasta toteutettiin yhdessä CIMON kanssa, Ohjelma on luettavissa sivulla http://www.suomi-seura.fi/fi/suomi-koulut.

Osallistujia päiville kertyy yleensä 80 - 90 henkeä eri puolilta maailmaa. Päivien ohjelma on osanottajille maksuton, mutta heidän tulee olla Suomi-koulujen opettajia tai hallintohenkilökuntaa.

Tiedustelut Suomi-Seurassa: Maarit Hyvärinen sähköposti maarit.hyvarinen(at)suomi-seura.fi puhelimitse +358(0)9 684 121 38 tai Opetushallituksessa opetusneuvos Paula Mattila, puh. +358 (0)40 348 7138, sähköposti paula.mattila(at)oph.fi

Suomi-koulujen valtionavustusten jakamistehtävän siirtyminen Suomi-Seura ry:lle

Suomi-koulujen valtionavustusten jakamistehtävä on siirtynyt vuoden 2009 alusta lähtien Suomi-seura ry:lle, jolle Opetushallitus siirtää valtion talousarviossa Suomi-koulujen avustuksiin varatun summan vuosittain. Opetushallituksen tehtävänä on edelleen valvoa, että avustusten jakamisessa ja käytössä noudatetaan valtionavustuslakia. Valtionavustuksen myöntämisperusteet ja käyttökohteet säilyvät ennallaan. Suomi-koulujen toimintaa tuetaan myöntämällä avustusta opettajien palkkauksiin, tilavuokriin ja oppimateriaalihankintoihin.

Suomi-Seurassa valtionavustusta koskevia lisätietoja antaa Maarit Hyvärinen, etunimi.sukunimi(at)suomi-seura.fi