Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät

Nationella utvecklingsdagar för digitalt lärande

7.–8.12.2016

Keskiviikko 7.12.2016 / Onsdag 7.12.2016

Ohjelma

RINNAKKAISET OHJELMAT A / PARALLELLA GRUPPER A

RINNAKKAISET OHJELMAT B / PARALLELLA GRUPPER B

A 1) ja B 1) Digitaalisuus pedagogisessa johtamisessa – Miten johto voi tukea organisaation digiloikkaa?

A 2) ja B 2) Missä se vitsi piilee – pedagogista suunnitteluosaamista digioppimiseen

A 3) ja B 3) Uuden OPS:in mukaiset TVT- ja some-taidot käytännössä

A 4) ja B 4) Tietohallinto ja pedagogiikka – yhteistyöllä järkeä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön

Kokeiluista koko kaupungin käytännöiksi: Jani Setälä

Mpass.id – opetuksen ja oppimisen kansallinen kertakirjautuminen: Jarkko Moilanen

A 5) ja B 5) Spelpedagogik och programmering

A 6) ja B 6) Opettaja ja tekijänoikeus: opettajan kolme roolia

Kirsi Salmela

A 7) ja B 7) Virtuaalisen oppimaiseman muotoilu

A 8) ja B 8) ICT in Estonian education (englanniksi)

Torstai 8.12.2016 / Torsdag 8.12.2016

RINNAKKAISET OHJELMAT KOULUASTEITTAIN C

PARALLELLA GRUPPER ENLIGT UTBILDNINGSSTADIER C

C 1) Varhaiskasvatus ja esiopetus

Espoon Keto -hanke

Oivalluksia eskarista -hanke

C 2) Perusopetus – Uusi peruskoulu -kärkihankkeen tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat

C 3) Lukiokoulutus – yhteiskunta lukion oppimisympäristönä

Jaana Leppä

Merikki Lappi

Lauttasaaren Yhteiskoulu

C 4) Ammatillinen koulutus – opettajien osaamisen kehittäminen

C 5) Ammatillinen koulutus – uudet digitaaliset oppimisympäristöt

Pelaamalla verkkokauppiaaksi

C 6) Grundskola åk. 1 – 6

C 7) Grundskola åk. 7 – 9/Gymnasiet

Case 1 Grunda en stat