Hallintopalvelut

Hallintopalvelut-toimintayksikön tehtävänä on vastata henkilöstöhallinnosta, tuottavuuden kehittämisestä, oikeudellisista asioista, toimitila-, asiakirjahallinta- ja muista sisäisistä palveluista, taloushallinnosta, hankintatoimesta, toiminta- ja taloushallintoprosessien ohjauksesta ja neuvonnasta, valtionavustushankkeiden taloustarkastuksesta ja ohjaus-, suunnittelu- ja raportointiprosesseista, tietohallinto- ja tietojärjestelmäpalveluista ja niihin liittyvästä tietoturvasta, tietotekniikka- ja tukipalveluista sekä opetushallinnon tutkinnosta.

Toimintayksikön vastuulla ovat rakennerahastolain mukaiselle välittävälle toimielimene kuuluvat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittajaviranomaisen tuen maksamiseen, takaisinperintään ja muihin korjaaviin toimenpiteisiin sekä varainkäytön todentamiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi toimintayksikön vastuulle kuuluu Opetushallituksen teknisen tuen hankkeet.

Hallinto ja talous

Hallinto ja henkilöstö -yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten henkilöstöhallintoa ja tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia, Opetushallituksen osaamisen kehittämistä, Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten tuottavuutta, oikeudellisia asioita ja oikeudellisia asioita, opetushallinnon tutkintoa, toimialaan kuuluvia arvonimi- ja kunniamerkkiasioita, hankintoja, kiinteistöasioita, Opetushallituksen sisäisiä palveluja sekä muuta Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten hallintoa, talouden ja toiminnan suunnittelu- ja raportointiprosessien ohjausta ja koordinointia, johdon laskentatointa, kirjanpitoyksikön talous- ja palkkahallintoprosessien ohjausta, talous-ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksilta ostettujen palvelujen hallinnointia ja asiakkuusprosessien ohjausta, kirjanpitoyksikön kirjanpito- ja maksuliiketehtäviä, palkkahallintoa sekä tilinpäätöksen laadintaa, ESR-hankkeiden maksatuspäätöksia ja tarkastustoimintaa, valtionavustushankkeiden taloustarkastusta sekä muuta Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten taloushallintoa. Yksikkö vastaa Opetushallitukselle myönnetyn ESR-teknisen tuen hanke- ja maksatushakemusten tekemisestä,hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista sekä valtionavustusasioiden käsittelyprosessin ohjauksesta ja valtionavustushankkeiden yhteensovittamisesta ja julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelusta. Lisäksi yksikön vastuulle kuuluu takaisinperintään ja muihin korjaaviin toimenpiteisiin kuuluvia tehtäviä.

Tietohallinto

Tietohallinto-yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat kokonaisarkkitehtuuria ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, systeemityömenetelmiä, tietojärjestelmähankkeiden valmistelua, ICT-palveluiden ja -laitteiden hankintaa, ICT-sopimusten valmistelua ja ICT-toimittajien ohjausta sekä tietoturvaa. Yksikkö käsittelee myös asiat, jotka koskevat sisäistä tietoteknistä infrastruktuuria, käyttöpalveluita, viestintätekniikan palveluja sekä asianhallintaa ja tiedon ohjausta mukaan lukien kirjaamo- ja arkistotoiminnot. Yksikössä toimii tiedonohjausryhmä.

 

Yhteystiedot

Hallintojohtaja Matti Lahtinen
puh. 029 533 1241