Opetushallituksen johtoryhmä

Pääjohtajan apuna toimii Opetushallituksen johtoryhmä. Johtoryhmä käsittelee viraston toiminnan kannalta periaatteellisesti tärkeät asiat, huolehtii toiminnan yhteensovittamisesta ja viraston kehittämisestä sekä käsittelee valmistavasti johtokunnassa käsiteltävät asiat. Pääjohtaja tai hänen määräämänsä päättää ne asiat, jotka käsitellään johtoryhmässä.

Opetushallituksen johtoryhmän muodostavat pääjohtaja, toimintayksiköiden johtajat, henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja, jolla on kaksi henkilökohtaista varajäsentä, sekä pääjohtajan määräämät muut virkamiehet. Pääjohtaja määrää johtoryhmän sihteerin.

Pääjohtajan kutsumana johtoryhmän kokouksiin osallistuvat muut virkamiehet asiantuntijoina ja esittelijöinä.