Kansainvälistymispalvelut

Osaston tehtävänä on kansainvälistymisen asiantuntija- ja palvelutoiminnalla vahvistaa organi-saatioiden ja yksilöiden osaamista sekä yhteiskunnan kilpailukykyä ja avoimuutta. Osasto toimeenpanee kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia ja sopimuksia ja tuottaa kansainvälistymiseen liittyvää tietoa. Osasto tiedottaa kansainvälisistä opiskelumahdollisuuksista Suomessa läheisessä yhteistyössä korkeakoulujen ja Oppijan palvelut -yksikön kanssa.

Osastossa on seuraavat yksiköt:

  • Kansainvälistymisen neuvontapalvelut
  • Korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut
  • Oppilaitosten, nuorison ja kulttuurin kansainvälistymispalvelut

Kansainvälistymisen neuvontapalvelut -yksikön tehtävänä on neuvoa suomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita kansainvälistymismahdollisuuksista. Yksikkö tuottaa toimialan kansainvälistymistä tukevia selvityksiä ja tilastoja. Yksikkö toimii kansallisena Euroguidance-keskuksena.

Korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikön tehtävänä on edistää korkeakoulu-tuksen kansainvälistymistä ja korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä. Yksikkö toimeenpanee korkeakoulutusta koskevia Euroopan unionin, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Suomen valtion rahoittamia ohjelmia ja toimintoja. Lisäksi yksikkö tukee Suomen kielen ja kulttuurin ope-tusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Oppilaitosten, nuorison ja kulttuurin kansainvälistymispalvelut -yksikön tehtävänä on edistää oppilaitosten, nuoriso- ja kulttuuritoimen, kansalaisyhteiskunnan sekä liikuntatoimen kansainvälistymistä ja näiden toimialojen kansainvälistä yhteistyötä. Yksikkö toimeenpanee näitä toimialoja koskevia Euroopan unionin, Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Suomen valtion rahoittamia ohjelmia ja toimintoja.

 

Yhteystiedot

Johtaja Samu Seitsalo
puh. 0295 338 575

www.cimo.fi - Opetushallituksen  kansainvälistymispalvelut