Koulutustoimialan palvelut

Koulutustoimialan palvelut -toimintayksikön tehtävänä on vastata koulutuksen kehittämistä ja päätöksentekoa tukevan koulutustiedon sekä koulutuksen tilaa selvittävien raporttien tuottamisesta, opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvistä tehtävistä, opiskelijavalintapalveluista sekä koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoiminnasta. Lisäksi toimintayksikkö vastaa kansainvälisen yhteistyön tavoitteita tukevan koulutustiedon tuottamisesta ja kehittämisestä sekä Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan yhteensovittamisesta.

Opetushallituksen viestintään kuuluvat asiat käsittelee välittömästi toimintayksikön johtajan alaisena toimiva viestintäryhmä. Ryhmä käsittelee asiat, jotka koskevat ulkoista ja sisäistä viestintää, mediasuhteita, verkkoviestinnän kehittämistä ja koordinointia, sosiaalista mediaa, kriisiviestintää sekä viestinnän ohjeita ja tukea henkilöstölle. Lisäksi viestintäryhmä vastaa koulutustiedotuksesta yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Tietopalvelu

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat kansallista ja kansainvälistä koulutustiedon tietopalvelua ja selvityksiä sekä koulutuksen tuloksellisuutta koskevaa seurantatietoa. Yksikkö kehittää ja ylläpitää tilastojärjestelmiä, tekee yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa sekä vastaa tilastotietojen hankinnasta ja julkaisemisesta. Yksikkö kehittää ja yhteensovittaa viraston kansainvälistä toimintaa, tukee viraston kansainvälistymistä, vastaa sopimuksiin perustuvasta kansainvälisestä tiedonvaihdosta, kehittää viraston vieraskielistä viestintää ja koordinoi kansainvälisiä vierailuja.

Valtionosuudet

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia, tuloksellisuusrahoitusta, kustannuksia ja rahoitusta koskevaa tiedonkeruuta ja tietopalvelua. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat rahoitusjärjestelmän kehittämistä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista ohjaus- ja tarkastustoimintaa.

Oppijan palvelut

Yksikkö toimii Opintopolku-palvelun palveluntuottajana vastaten sekä kansallisesti että kansainvälisesti koulutustietoa, opiskelua, siihen hakeutumista, oppimista ja urasuunnittelua tukevista palveluista elinikäisen oppimisen periaatteella. Palveluja tuotetaan kansalaisille, viranomaisille ja koulutustoimijoille sekä muille sidosryhmille. Opintopolun taustalla toimii tietojärjestelmäkokonaisuus (rekisterit ja tietovarannot, www-palvelut) ja se toimii yhden palveluluukun periaatteella yhdistäen eri koulutussektorien koulutustiedot ja haut yhteen palveluun.

Koulutus ja kustantaminen

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat maksullisten koulutus- ja konsultointipalvelujen ja julkaisujen sekä vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamista ja markkinointia yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Yksikkö järjestää vuosittain lukuisia koulutustilaisuuksia opetusalan ajankohtaisista teemoista sekä suunnittelee asiakkaille räätälöityjä koulutus- ja konsultointituotteita. Yksikkö vastaa vähälevikkisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien kustantamisesta. Lisäksi julkaisemme muita maksullisia teoksia opettajia ja rehtoreita kiinnostavista teemoista.

 

Yhteystiedot

Johtaja Raakel Tiihonen
puh. 0295 331 211

Sihteeri Maria Gluschkoff
puh. 0295 331 616