Pääjohtajan alaiset yksiköt

Pääjohtajan alaisuuteen kuuluvat viestintäyksikkö, kokeilukeskuksena toimiva yksikkö, Education Finland -kasvuohjelma sekä sisäinen tarkastus.

Viestintä

Viestintäyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ulkoista ja sisäistä viestintää, mediasuhteita, verkkoviestinnän kehittämistä ja koordinointia, sosiaalista mediaa, kriisiviestintää sekä viestinnän ohjeita ja tukea henkilöstölle. Lisäksi viestintäyksikkö vastaa koulutusta, varhaiskasvatusta ja kansainvälistymisen edistämistä koskevasta tiedotuksesta yhteistyössä Opetushallituksen muiden yksiköiden kanssa.

Kokeilukeskus

Kokeilukeskus tukee varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja innovaatioiden syntymistä. Kokeilukeskus etsii toimivia kehittämisen tapoja yhdessä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, perheiden, järjestöjen, tutkijoiden ja kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena on löytää uusia välineitä koulutuksen kehittämiseen ja systeemisen muutoksen edistämiseen.

Education Finland -kasvuohjelma

Education Finland -kasvuohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa. Education Finland -kasvuohjelman toteutuksesta vastaa Opetushallitus ja ohjelma on osa Team Finland -kasvuohjelmakokonaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä jäsenet. Ohjelmaa koordinoi Opetushallituksen Education Finland -yksikkö ja ohjelman toimintaa tukee ohjausryhmä, johon tulee jäsenten, ministeriöiden (OKM, UM ja TEM) sekä Opetushallituksen edustus.