Ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus

Ruotsinkielien koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksikkö edustaa Opetushallitusta ruotsinkielisen opetustoimen suuntaan. Yksikön vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lisäopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus sekä nuorten ja aikuisten ammattikoulutus, valmistava opetus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja opetushallinnon tutkinnot.

Yksikön tehtäviin kuuluvat ruotsinkielisten opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden laadinta, ruotsinkielisen koulutoimen valtionavustusten (mm. oppimisympäristö-, opettajien täydennyskoulutus- ja kehittämishankkeet) valmistelu ja koulutuksen järjestämisen seuranta.

Yksikkö hoitaa tehtäviään yhteistyössä yleissivistävän ja ammattikoulutuksen toimintayksiköiden kanssa sekä yhteistyössä ruotsinkielisten toimijoiden kanssa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

Yksikön erityisenä vastuualueena on kehittää äidinkielen ja kirjallisuuden, (ruotsi) ja toisen kotimaisen kielen (suomi) oppiaineiden opetusta sekä huolehtia ruotsinkielisen väestön ja koulutuksen erityistarpeista.

Yksikkö nostaa esiin ja levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä julkaisujen, verkkosivujen, täydennyskoulutuksen ja seminaarien muodossa. Yksikkö tuottaa myös tilastotietoa päätöksenteon pohjaksi. Yksikkö pyrkii tarjoamaan kohtauspaikkoja ja luomaan verkostoja keskustelun sekä kokemusten ja tiedon vaihdon edistämiseksi niin opetushallinnon eri tasojen kuin paikallistenkin toimijoiden kesken.

 

Yhteystiedot

Johtaja Gun Oker-Blom
puh. 029 533 1138

Sihteeri Eva Heininen
puh. 029 533 1061