Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus

Yleissivistävä koulutus- ja varhaiskasvatus -toimintayksikön toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lisäopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, valmistava opetus ja koulutus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja Eurooppa-koulut. Toimintayksikön tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvaa koulutusta, varhaiskasvatusta ja muuta toimintaa koskevista opetussuunnitelman ja varhaiskasvatuussuunnitelman perusteista, valtionavustuksista, koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja tuloksellisuuden edistämisestä, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen seurannasta, kokeiluista, laadunhallinnasta, oppilashuollosta ja muusta opiskelun tuesta, oppimis- ja varhaiskasvatusympäristöjen ja koulujen tietoyhteiskuntataitojen kehittämisestä, koulujen kansainvälistymisen tuesta sekä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Lisäksi toimintayksikön tehtäviin kuuluvat romaniväestön koulutus ja varhaiskasvatus, romanikielen ja kulttuurin edistäminen, saamenkielisen ja viittomakielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen, oikeustulkkirekisteriä koskevat asiat sekä valtionhallinnon kielitutkintojen, yleisten kielitutkintojen ja auktorisoitujen kääntäjien tutkintojen hallinto ja kehittäminen.

Toimintayksikkö vastaa yhteistyössä Hallintopalvelut-toimintayksikön kanssa tulossopimusten tekemisestä valtion yleissivistävien oppilaitosten kanssa ja sopimusten seurannasta sekä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa valtion koulukodeissa annettavaa opetusta koskevasta ohjauksesta.

Perusopetus ja varhaiskasvatus

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat esiopetuksen, oppivelvollisten perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden, aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä muiden normipäätösten ja suositusten valmistelua, kehittämistä, toimeenpanon tukemista ja toteuttamisen seurantaa sekä opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämistä. Lisäksi yksikkö käsittelee esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä sekä niihin liittyviä valtioavustuksia, toimeenpanon tukea ja toteutumisen seurantaa.

Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat lukiokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä muiden normipäätösten ja suositusten valmistelua, kehittämistä, toimeenpanon tukemista ja toteuttamisen seurantaa. Yksikkö käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat lukiokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä niihin liittyviä valtionavustuksia, toimeenpanon tukea ja toteutumisen seurantaa, järjestöjen valtionavustuksia sekä Eurooppa-kouluja. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ylioppilastutkinnon kehittämistä yhdessä ylioppilastutkintolautakunnan kanssa.

Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat vapaan sivistystyön kehittämistä sekä siihen myönnettäviä valtionavustuksia, oikeustulkkirekisterin ylläpitoa sekä oikeustulkkirekisterilautakunnan toimintaa ja hallintaa, auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmää, yleisten kielitutkintojen ja valtionhallinnon kielitutkintojen kehittämistä, maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten koulutuksen kehittämistä ja siihen liittyviä valtionavustuksia, perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteita sekä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat romaniväestön koulutuksen kehittämistä sekä romanikielen ja kulttuurin edistämistä, saamenkielisten ja viittomakielisten koulutuksen kehittämistä sekä valtionavustusten myöntämistä saamen- ja romanikielen opetukseen sekä saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. Yksikkö käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat oppilaitosrakentamiseen ja oppimisympäristöihin liittyvää ohjausta ja tukea sekä osallistuu digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen. Yksikössä toimii romaniväestön koulutus -ryhmä.

 

Yhteystiedot

Johtaja Jorma Kauppinen
puh. 029 533 1091

Sihteeri Merja Väänänen
puh. 029 533 1228