Palvelukokonaisuus

Oppijan verkkopalvelut -hankeessa on rakennettu opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus. Hankkeessa on tuotettu ja tuotetaan opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Kokonaisuuden keskeinen ja näkyvin palvelu on Opintopolku.fi-portaali (www.opintopolku.fi), mutta hankkeeseen liittyy suuri joukko muitakin palveluita eri tarkoituksia varten.

Hankkeessa syntyvien palveluiden tarkoitus on tukea oppijoita, koulutuksen järjestäjiä ja muita kohderyhmiä elämän eri vaiheissa. Palveluiden pääasiallisia kohderyhmiä ovat:

 • koulutukseen hakijat
 • huoltajat
 • opiskelijat ja oppilaat
 • koulutuksen järjestäjät ja muut opetustoimijat
 • opinto-ohjaajat
 • työnantajat
 • viranomaiset

Oppijan verkkopalvelu on toteutettu valtiovarainministeriön koordinoiman sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) hankkeena.

Substanssipalvelut

Oppijan verkkopalveluiden ulospäin näkyvä keskeinen sisältö on ns. substanssipalvelut, jotka ovat palveluiden käyttäjäryhmille suunnattuja itsenäisiä palveluita. Käyttäjät voivat palvelukokonaisuuden valmistuttua muun muassa

 • etsiä ja vertailla koulutusvaihtoehtoja
 • tutustua ammatteihin ja opintoaloihin
 • hakea koulutukseen
 • suunnitella opintoja henkilökohtaisten opetussuunnitelmien välinein
 • tarkistaa omat opintohistoriatietonsa ja hyödyntää niitä muussa sähköisessä asioinnissa
 • tutustua valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteisiin

Substanssipalveluita on kehitetty omissa projekteissaan, joihin voi tutustua Projektit-sivulla. Hankkeessa muodostuvat palvelut korvaavat kaikki aiemmin käytössä olleet vastaavia tarkoituksia palvelleet järjestelmät (Admissions.fi, Amkhaku.fi, Opekorkeahaku.fi, Opintoluotsi.fi, Yliopistohaku.fi, Koulutusnetti.fi, HaeNyt.fi, KOULUTA).

Oppijan verkkopalveluiden substanssipalvelut

Taustapalvelut

Substanssipalvelut muodostuvat taustapalveluista, joista suuri osa on ns. yhteiskäyttöisiä eli useiden substanssipalveluiden hyödynnettävissä. Esimerkkejä taustapalveluista ovat esimerkiksi käyttäjähallinta ja valintaperusteiden mallinnus. Taustapalveluihin voi tutustua Oppijan verkkopalvelukokonaisuus -wikialueella osoitteessa https://confluence.csc.fi/x/vZXG.

Oppijan verkkopalveluiden taustapalvelut

Oppijan verkkopalveluiden taustapalvelut

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
09.11.2016