Oppilas- ja opiskelijahuollon opas

Päivitetty 12.8.2015

Oppilas- ja opiskelijahuollon opas

Oppilashuollon oppaan sisältöä päivitetään parhaillaan, jonka vuoksi opas on poissa käytöstä.

Oheen on koottu päivitettynä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät muutokset opetussuunnitelaman perusteissa ja muissa määräyksissä.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) annettiin 30.12.2013. Opetushallitus on uudistanut keväällä 2014 lain määräysten mukaisesti opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelman perusteet kaikkien kouluasteiden ja koulumuotojen osalta. Kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on siirrytty sen mukaiseen toimintaan 1.8.2014 alkaen.

Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien säädösmuutosten (TUTKE 2) johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Säädösmuutoksista johtuen muut määräykset annettiin erillisinä määräyksinä. Opiskeluhuoltoa koskevat määräykset kuuluvat näihin määräyksiin.

Opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelman perusteet

Esiopetus

Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen (OPH määräys 5/011/2014).

Määräys esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta 05/011/2014 (pdf)
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos luku 5.3 (pdf)

Perusopetus

Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen (OPH määräys 4/011/2014).

Määräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta oppilashuollon osalta (pdf)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos luku 5.4 Oppilashuolto (pdf)

Lisäopetus

Opetushallitus on päättänyt 16.6.2014 lisätä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin opiskeluhuoltoa koskevan luvun (OPH määräys 17/011/2014).

Määräys lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennyksestä (pdf)
Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennys (pdf)

Aikuisten perusopetus

Opetushallitus on päättänyt 16.6.2014 lisätä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin opiskeluhuoltoa koskevan luvun (OPH määräys 18/011/2014).

Määräys aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennyksestä (pdf)
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennys (pdf)

Perusopetukseen valmistava koulutus

Opetushallitus on muuttanut 16.6.2014 perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.2 Oppilashuolto (OPH määräys 19/011/2014)

Määräys perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta oppilashuollon osalta (pdf)
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos luku 5.2 Oppilashuolto (pdf)

Lukio

Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 4.3. Opiskelijahuolto (OPH määräys 6/011/2014)

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen 6/011/2014 (pdf)
Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos luku 4.3. Opiskeluhuolto (pdf)

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus

Opetushallitus on muuttanut 16.6.2014 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.3. Opiskelijahuolto (OPH määräys 20/2014).

Määräys lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta opiskeluhuollon osalta (pdf)
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutos luku 5.3 opiskeluhuolto (pdf)

Ammatillinen koulutus

Opetushallitus on päättänyt ammatillisten perustutkintojen perusteista. Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien säädösmuutosten (TUTKE 2) johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Säädösmuutoksista johtuen muut määräykset annettiin erillisinä määräyksinä. Opiskeluhuoltoa koskevat määräykset kuuluvat näihin erillisiin määräyksiin. (Muut määräykset – voimaan 1.8.2015)

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa/Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa (OPH määräys 94/011/2014)

Määräys 94/011/2014

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatillisessa peruskoulutuksessa /Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (OPH määräys 1010/011/2014)

Määräys 101/011/2014

Lisätietoja

Kristiina Laitinen, puh. 029 533 1244,
Heidi Peltonen, puh. 029 533 1167,
Aira Rajamäki, puh. 029 533 1181,

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
13.08.2015